Przedsiębiorstwo Fair Play 2015

PFP_2015_poziomDRB biorąc udział w zewnętrznym audycie i otrzymując tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play 2015 potwierdza swoją otwartość, transparentność i profesjonalność. Uzyskanie certyfikatu jest sygnałem dla wszystkich interesariuszy DRB, że spółka działa rzetelnie, zgodnie z prawem i zasadami etyki.

CERTYFIKAT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2015 – (zobacz) >>