Przedstawiciele DRB na konferencji PIDIPO

PIDiPO_logo„Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – wczoraj, dziś i jutro”- to temat konferencji organizowanej przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, której członkiem jest Centrum Odszkodowań DRB. W konferencji weźmie udział Zarząd Grupy DRB oraz przedstawiciele Spółki DRB.

Konferencja PIDIPO odbędzie się 24 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie. Jest to jedna z najważniejszych w tym roku branżowych konferencji dotyczących rynku ubezpieczeń i odszkodowań.

Biorąc pod uwagę członkostwo DRB w organizacji PIDIPO, w której Krzysztof Dribczak, Wiceprezes Zarządu Grupy DRB jest członkiem Zarządu oraz doniosłość tematu, przedstawicieli Centrum Odszkodowań DRB nie mogło na niej zabraknąć. Podczas spotkania zostaną omówione bardzo ważne kwestie dotyczące roli pełnomocnika w postępowaniu odszkodowawczym oraz ochrony konsumenta. Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. takie tematy, jak:

  • Opodatkowanie odszkodowań i odsetek od odszkodowań podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  • Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika.
  • Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych.

Dzięki udziałowi w konferencji, po raz kolejny Grupa DRB udowadnia, że niezwykle ważne w jej codziennym postępowaniu jest transparentność działań, a także stabilizacja rynku odszkodowań oraz jasne i spójne regulacje, które wpływają na całą branże a tym samym służą jej klientom. Stymulowanie rozwoju doradztwa odszkodowawczego w Polsce i podnoszenie poziomu usług świadczonych przez jej członków to priorytetowe cele DRB jakie realizuje poprzez swoje ważne członkostwo w Polskiej Izbie Pośredników Odszkodowawczych.

Gośćmi konferencji będzie 3-osobowy Zarząd Grupy DRB oraz przedstawiciele z Firmy DRB.