DRB angażuje się w projekty CSR

Artykuł na łamach branżowego portalu Gazeta Ubezpieczeniowa.

Centrum Odszkodowań DRB podejmuje różnorodne aktywności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Jako firma odpowiedzialna społecznie włącza się w życie lokalnych społeczności poprzez angażowanie się w regionalne inicjatywy, a także wsparcie finansowe szczytnych celów wpisanych w strategię przedsiębiorstwa.

ARTYKUŁ DO PRZECZYTANIA  >>

Źródło: gu.com.pl (31.05.2016 r.)