Sprawca wypadku nie ma OC

Osoba, która uczestniczyła w zdarzeniu z nieubezpieczonym kierowcą ma pełne prawo do uzyskania odszkodowania. W takiej sytuacji wypłatą świadczeń zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który w ubiegłym roku wypłacił świadczenia wysokości 155 mln zł dla 5 300 osób. Większość spraw (80 proc.) obejmowało zdarzenia spowodowane przez kierowców bez OC. Podpowiadamy, jak uzyskać należne odszkodowanie.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił w 2016 roku ponad 155 mln odszkodowań!

  1. W 2016 roku UFG zaspokoiło roszczenia osób uprawnionych i poszkodowanych na kwotę przekraczająca ponad 155 mln złotych (tj. 4% wzrostu – wzrost dotyczy porównania z rokiem 2015).
  2. Łącznie wypłacono świadczenia za ponad 5300 szkód z czego 80% obejmowało zdarzenia spowodowane przez nieubezpieczonych sprawców.
  3. Fundusz prowadził 16,4 tysiąca spraw regresowych na łączną sumę 211 mln złotych, czyli aż o 27 mln złotych więcej niż rok wcześniej.
  4. Coraz sprawniej ustalane są osoby, które unikają ubezpieczenia. Potwierdzają to dane o wezwaniach wysłanych do posiadaczy pojazdów mechanicznych, których w 2016 roku było ponad 71 tys., czyli 5% więcej niż jeszcze w roku 2015.
  5. Aktualnie szacuje się, że w Polsce może być około 90 – 100 tysięcy nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, co stanowi blisko 0,5 procent pojazdów biorących udział w ruchu.
  6. Spośród tzw. szkód historycznych, UFG dokonywał wypłat w sprawach: świadczenia wypłacane za upadłe zakłady ubezpieczeń, roszczenia wynikające ze szkód śmiertelnych sprzed 03.08.2008 r. (wypłata ponad 30 mln złotych dotyczyła odszkodowań za wypadki, które wydarzyły się w okresie od 1997 do sierpnia 2008 roku).

INFOGRAFIKA-ODSZKODOWANIA1W Polsce posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC jest obowiązkowe, jednakże nie wszyscy kierowcy decydują się na zakup polisy. Z danych zaprezentowanych przez UFG wynika, że po polskich drogach porusza się około 100 tys. nieubezpieczonych pojazdów. W związku z tym ryzyko związane z udziałem w zdarzeniu, którego sprawca jest nieubezpieczony, jest spore. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak w takiej sytuacji starać się o wypłatę odszkodowania.

Obrażenia ciała

Osobie poszkodowanej w wypadku przede wszystkim należy się wypłata zadośćuczynienia za doznane obrażenia. Wszystkie swoje roszczenia powinniśmy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgłoszenie szkody następuje poprzez dostarczenie odpowiedniej dokumentacji do dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, który oferuje zakup polisy OC. Najlepiej jest zrobić to u ubezpieczyciela, u którego mamy wykupioną własną polisę, ponieważ pomoże to usprawnić proces likwidacyjny. Do wniosku o wypłatę odszkodowania powinniśmy dołączyć m.in. dokumentację medyczną. – Dzięki odpowiednio skompletowanej dokumentacji będziemy mogli ubiegać się o adekwatne świadczenie. Do wniosku powinniśmy dołączyć wyniki wszelkich wykonanych badań i konsultacji. Na ich podstawie zostanie określony uszczerbek na zdrowiu, który jest pomocny w ocenie rozmiaru szkody i ustaleniu wysokości należnego zadośćuczynienia – tłumaczy Edyta Szymkowiak, p.o. dyrektora departamentu dochodzenia roszczeń Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanym w uzyskaniu należnego odszkodowania. Warto pamiętać, że zadośćuczynienie nie jest jedynym świadczeniem, o które możemy się ubiegać. Mamy również prawo do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, takich jak: dojazd do placówek medycznych, zakup leków czy tych związanych z zabiegami rehabilitacyjnymi. – Nie wszyscy wiedzą, że osoby czynne zawodowo mogą ubiegać się również o odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu. Takie świadczenie należy się nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale także tym, które pracują na umowę o dzieło czy zlecenie. Wystarczy, że oszacują wraz z pracodawcą, ile mogliby zarobić w czasie rekonwalescencji – dodaje Edyta Szymkowiak.

Zniszczone auto

W przypadku, gdy zniszczone zostało nasze mienie, sprawca zdarzenia ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z jego naprawą. Nie każdy wie, że w przypadku uszkodzenia auta, jego właściciel ma prawo do wyboru sposobu likwidacji szkody. Może się ona odbyć w wariancie kosztorysowym lub warsztatowym. – W przypadku wyboru wariantu kosztorysowego osoba poszkodowana zgadza się na wypłatę świadczeń na podstawie kosztorysu dokonanego przez rzeczoznawcę i naprawę auta we własnych zakresie. Możemy również sami oddać samochód do warsztatu, w którym chcemy dokonać naprawy a następnie do ubezpieczyciela dostarczyć wycenę. Na tym właśnie polega wariant warsztatowy inaczej zwany rozliczeniem bezgotówkowym – wyjaśnia ekspert DRB. Dodatkowo możemy starać się o zwrot kosztów związanych z holowaniem, wynajęciem pojazdu zastępczego oraz rekompensatę za utratę wartości rynkowej samochodu.

W przypadku zniszczonego auta wszelkie roszczenia również powinniśmy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego zakup polisy OC, za wyjątkiem sytuacji, w których poszkodowany pojazd posiadał wykupioną polisę AC, w takim przypadku odszkodowanie zostanie nam wypłacone z tej właśnie dobrowolnej umowy ubezpieczenia.

Wypadek lub kolizja dla osoby poszkodowanej wiąże się z koniecznością poniesienia dużych kosztów związanych z rekonwalescencją lub naprawą zniszczonego mienia. Właśnie dlatego warto pamiętać, że możemy strać się o wypłatę należnych świadczeń nawet w przypadku, gdy sprawca nie był ubezpieczony.