Strata bliskiej osoby w wypadku

auto_wypadekWedług statystyk Komendy Głównej Policji od początku roku na polskich drogach doszło do 3 913 wypadków, w wyniku których zginęło 309 osób, a 4 590 zostało rannych. W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie po utracie bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym?

Śmierć najbliższej osoby to wielka trauma dla rodziny zmarłego. Do cierpienia psychicznego związanego z utratą kogoś ważnego, często dochodzą również obawy o przyszłość związane ze zmianą sytuacji finansowej. W takich chwilach warto jest starać się o wypłatę odszkodowania. Pozyskane w ten sposób fundusze nie zrekompensują utraty najbliższej osoby, ale pomogą nam w zabezpieczeniu jutra.

Komu i jakie świadczenia przysługują
W przypadku dochodzenia swoich praw do odszkodowania za śmierć bliskiej osoby musimy pamiętać, że odszkodowanie przysługuje również osobom, które nie były rodziną zmarłego w powszechnym rozumieniu. Oznacza to, że o wypłatę takiego odszkodowania mogą również ubiegać się osoby, które żyły ze zmarłym na przykład w konkubinacie.

W przypadku dochodzenia odszkodowania po śmierci osoby bliskiej, przede wszystkim musimy wykazać pogorszenie się naszej sytuacji majątkowej na skutek śmierci osoby bliskiej w wypadku. Jeśli prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe i zarobki zmarłego przyczyniały się do jego utrzymania, są podstawy do dochodzenia odszkodowania.

Możemy dochodzić także stosownego odszkodowania po śmierci osoby bliskiej, jeżeli wskutek śmierci członka rodziny nastąpiło znaczne pogorszenie naszej sytuacji życiowej, które rozpatrywać należy w szerszym aspekcie niż sama strata finansowa. Przy określeniu „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej”, które ma wpływ na wypłatę stosownego odszkodowania, należy uwzględnić także przesłanki pozaekonomiczne. Są to m.in.: wsparcie członka rodziny w wychowaniu dzieci czy domowych pracach, które byłyby jego udziałem, gdyby nie zginął w wypadku itp. Wziąć należy także pod uwagę, związane z przeżywaniem traumy po śmierci osoby bliskiej, osłabienie motywacji do działania i przezwyciężania trudności roszczącego, co często ma bezpośredni wpływ na sytuację materialną osoby, która rości po zmarłym.

bartosz kozakPodkreślić należy, że odszkodowanie nie jest jedynym świadczeniem, o które możemy się ubiegać w związku ze śmiercią osoby bliskiej. – Zgodnie z art. 446 Kodeksu Cywilnego na sprawcy wypadku spoczywa odpowiedzialność naprawienia szkody jaką wyrządził. Oznacza to, że jest on zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osobie, która takie koszty poniosła. Dodatkowo dochodzić można renty zwanej alimentacyjną oraz wypłaty odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za krzywdę jakiej bliscy zmarłego doznali na skutek jego śmierci – wyjaśnia Bartosz Kozak, Radca prawny Centrum Odszkodowań DRB.

 

Więcej informacji na temat praw jakie przysługują nam w przypadku utraty bliskiej osoby w wypadku dostępne są w naszym artykule zamieszczonym w BIURZE PRASOWYM DRB – tutaj >>

W w/w temacie w Biurze Prasowym DRB m.in.:

  • Co wpływa na wysokość wypłaconego odszkodowania?
  • Zadośćuczynienie
  • Podmiot odpowiedzialny
  • Terminy przedawnienia roszczeń