uzyskana kwota: 35 000 PLN (sprawa w toku) – wypadek komunikacyjny

  • Uzyskana kwota: 35 000 PLN (sprawa skierowana na drogę sądową)
  • Typ zdarzenia: potrącenie pieszego ze skutkiem śmiertelnym
  • Data zdarzenia: 2009 r.

W wyniku niezachowania należytej ostrożności doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety przechodzącej przez oznakowane przejście. W imieniu syna poszkodowanej, prowadzącego z matką wspólne gospodarstwo domowe, zwróciliśmy się do Ubezpieczyciela o przyznanie na rzecz naszego Klienta zadośćuczynienia oraz odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.

Ubezpieczyciel przyznał łącznie kwotę 30 000 zł. Następnie, w odpowiedzi na wniesione odwołanie dokonano dopłaty 5 000 zł. Ponieważ dalsze negocjacje ugodowe nie przyniosły porozumienia Kancelaria Radców Prawnych DRB sprawę skierowała do drogę postępowania sądowego, gdzie dla Klienta wnioskujemy o wyższe świadczenia.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>