Szkoda całkowita z OC sprawcy – prawidłowa decyzja?

Czy Ubezpieczyciel wydał prawidłową decyzję w sprawie szkody całkowitej?

Decyzja o szkodzie całkowitej zostaje podjęta w momencie uznania przez Ubezpieczyciela nieopłacalności naprawy pojazdu. W takiej sytuacji poszkodowany otrzymuje odszkodowanie z OC sprawcy, które stanowi różnicę pomiędzy wartością samochodu sprzed szkody a wartością tzw. pozostałości, czyli wraku pojazdu. W praktyce bardzo często się zdarza, że decyzje wydawane przez Ubezpieczyciela są niewłaściwe, odbiegają w dużym stopniu od wskazań sądów, prowadzą do zaniżenia wartości pojazdu i zawyżenia kosztów naprawy. Finałem takiego stanowiska jest wypłata przez Ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego zaniżonego odszkodowania. Warto, więc przy otrzymaniu decyzji o rozliczeniu szkody, jako tzw. szkody całkowitej, zwrócić szczególną uwagę na wyliczenia dokonane przez Ubezpieczyciela.

sroda_drbPoszkodowany w przypadku decyzji o nieopłacalności naprawy ma możliwość dochodzenia:

  • różnicy w wycenie wartości pojazdu,
  • dokonania naprawy wyłącznie do wartości pojazdu na podstawie faktur,
  • przekwalifikowania szkody na tzw. szkodę częściową w sytuacji bezpodstawnego rozliczenia jako
  • szkody całkowitej w przypadku stwierdzenia opłacalności naprawy pojazdu

W skutecznym dochodzeniu swoich praw Poszkodowany winien posiłkować się wyceną dokonaną przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego.

Należy nie zapominać, że jako Poszkodowani zawsze mamy możliwość wpłynięcia na ostateczną decyzje Ubezpieczyciela i tym samym uzyskania realnego odszkodowania z OC sprawcy.

Nasi eksperci są w stanie wstępnie zweryfikować zasadność rozliczenia szkody, jako szkody całkowitej i udzielić cennych porad: premium@drb.pl

Porada: Justyna Bitel, p.o. Kierownika Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB