Szybka procedura zadośćuczynienia za błąd medyczny

 

Pan Damian* w wyniku popełnienia błędu w sztuce lekarskiej doznał poważnego uszczerbku
na zdrowiu. Błędem  było nierozpoznanie zwichnięcia kości księżycowatej nadgarstka, co doprowadziło do zestarzałego zwichnięcia a w konsekwencji do wykonania kolejnej operacji. Specjaliści Centrum Odszkodowań DRB zgłosili szkodę do Ubezpieczyciela, który ubezpieczał szpital w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Po pozyskaniu stosownej dokumentacji i w wyniku podjętych działań przez DRB, Towarzystwo Ubezpieczeń przyjęło odpowiedzialność za zdarzenie i w drodze pierwszej decyzji wypłaciło tytułem zadośćuczynienia kwotę 14.000 zł.

– Personel SP ZOZ nie dołożył należytej staranności w swoim postępowaniu. Świadczenia medyczne
nie były udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Błąd niósł ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne – podkreśla Kinga Smoląg, ekspert Centrum Odszkodowań DRB. – Dlatego właśnie szkoda została zgłoszona w zakładzie ubezpieczeń, gdzie sprecyzowano roszczenia, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, co skutkowało wypłaceniem świadczenia dla poszkodowanego pacjenta – dodaje specjalista DRB.

Komplikacji po wypadku było bardzo dużo: brak zrostu kości łokciowej, opisane w radiogramach kontrolnych zestarzałe zwichnięcie kości księżycowatej itd. Zalecono badanie KT i USG. Badania te ujawniły z kolei uszkodzenia kostno-więzadłowe w obrębie nadgarstka.

– Poszkodowany został skierowany na leczenie operacyjne zwichnięcia do innego ośrodka. Analiza radiogramów wykonanych po wypadku ujawniła zwichnięcie kości księżycowatej.
Jest to uraz stosunkowo rzadki, ale złożony i wymagający starannego leczenia. Lekarz Szpitalnego  Oddziału Ratownictwa, co prawda je rozpoznał, ale nie sprecyzował jego charakteru i morfologii. Przemieszczonej kości nie zauważono również podczas dalszego leczenia w poradni chirurgicznej.  Szereg tego typu zaniedbań był podstawą do wnioskowania o zadośćuczynienie. Dzięki rzetelnemu zgromadzeniu dokumentacji oraz należytemu uzasadnieniu wniosku, odpowiedzialność placówki medycznej za powstałe zdarzenie została uznana – mówi Kinga Smoląg z Centrum Odszkodowań DRB.

 

*dane osobowe zostały zmienione na użytek materiału