Towarzystwo ubezpieczeń a szkoda całkowita

Czy zakład ubezpieczeń może odmówić Poszkodowanemu przejęcia wraku pojazdu, w przypadku rozliczenia szkody jako całkowitej?

Szkoda w pojeździe może zostać rozliczona jako częściowa lub całkowita. Szkoda zostaje zakwalifikowana jako całkowita w sytuacji, gdy naprawa pojazdu nie jest ekonomicznie uzasadniona, a zatem suma kosztów naprawy przewyższa wartość pojazdu na dzień zdarzenia. W takim przypadku wysokość odszkodowania ustalana jest jako różnica pomiędzy wartością pojazdu na dzień zdarzenia w stanie nieuszkodzonym, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (tzw. wrak).

11885340_942046082503619_693765425504747459_n

Zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przejęcia wraku pojazdu. Wrak stanowi własność Poszkodowanego. Poszkodowany może jedynie zwrócić się o przejęcie wraku pojazdu lub pomoc w jego sprzedaży, ale zależy to wyłącznie od uznania zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel może bowiem, na podstawie art. 3 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 poz. 1151 ze zm.), przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej. W sytuacji wyrażenia przez zakład ubezpieczeń zgody na pomoc w zbyciu wraku, pojazd uszkodzony zostaje wystawiony na tzw. platformę auto-online, gdzie może znaleźć się potencjalny oferent wyrażający chęć nabycia danego pojazdu.

Porada: Karolina Wachtor-Hłodzik, Kierownik Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB