Ubezpieczenie dziecka a szkoła

Czy rodzic jest zobowiązany do ubezpieczenia swojego dziecka w szkole?

Rozpoczął się nowy rok szkolny – zwykle placówka, do której uczęszcza dziecko, oferuje ubezpieczenie w jednym zakładzie ubezpieczeń. Warto jednak dokładniej przyjrzeć się, gdzie ubezpieczamy swoje pociechy!

1. Nie mamy obowiązku zawierać umowy ubezpieczenia z towarzystwem wskazanym przez szkołę.
2. Możemy sami wybrać najkorzystniejszą ofertę – wystarczy przedstawić szkole kopię polisy.
3. Jeśli decydujemy się na ofertę szkoły – poprośmy o Ogólne Warunki Ubezpieczenia, żeby sprawdzić, w jakim przypadku świadczenie jest należne.
4. Warto ubezpieczyć dziecko również na wypadek zwichnięcia, mocnego potłuczenia czy ran szarpanych – większość polis chroni dopiero w przypadku poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Natomiast jeśli chcesz mieć pewność, że uzyskasz należne odszkodowanie – zgłoś się do nas: biuro@drb.pl

12009715_953401851368042_1963111610153870500_nPorada: Katarzyna Parol-Czajkowska, Dyrektor Departamentu Dochodzenia Roszczeń DRB