Ubezpieczenie majątkowe

Suma ubezpieczenia majątkowego – co warto wiedzieć?

  1. Suma ubezpieczenia to górna granica, do której ubezpieczyciel odpowiada za szkodę, czyli maksymalna wartość odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia.
  2. Jej wysokość określa ubezpieczający biorąc pod uwagę w szczególności wartość ubezpieczanego majątku (mieszkania, domu i znajdujących się w nim przedmiotów).
  3. Wartość nieruchomości ustala się w oparciu o ceny rynkowe domów/mieszkań w danym regionie.
  4. Przy określaniu sumy ubezpieczenia na rzeczy ruchome warto pomyśleć o wszystkich przedmiotach znajdujących się w naszym domu, ujmując ich wartość szacunkowo.

Warto pamiętać, że przy zmianie wartości ubezpieczanego majątku trzeba pomyśleć o odpowiednim doubezpieczeniu. Inaczej będziemy posiadać niepełne ubezpieczenie, które w przypadku szkody wywoła szereg niekorzystnych skutków, jak np. redukcję odszkodowania proporcjonalną do wartości niedoubezpieczonego majątku.

porada specjalistyczna DRB_Justyna

Porada: Justyna Bitel, p.o. Kierownika Departamentu Likwidacji Szkód Premium DRB