Podsumowanie uczestnictwa DRB w Kongresie

– Kongres utwierdził nas, jak i całą branżę odszkodowawczą w przekonaniu, że przed nami czas kolejnych dyskusji jak i regulacji, zmierzających do ochrony osób poszkodowanych – tak podsumowuje panel dyskusyjny prelegent Centrum Odszkodowań DRB – Marzena Walkowska, Kierownik Działu Likwidacji Szkód.

marzena_walkowska

Spotkanie zostało w całości poświęcone problemom polskiego prawa odszkodowawczego, relacji z podmiotami nadzoru i prawa konsumenckiego, jak również możliwościom polubownego rozstrzygania sporów. Nasz przedstawiciel zabrał głos w dyskusji na temat standaryzacji zadośćuczynień, granic odszkodowania w szkodach osobowych oraz skutkach zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji poza publicznym systemem zdrowia.

– W całej dyskusji można było dostrzec różnice w poglądach towarzystw ubezpieczeniowych i kancelarii odszkodowawczych. Ponadto zauważono, że kwoty wypłacane przez towarzystwa są wciąż nieadekwatne do rodzaju wyrządzonej szkody. Tym samym po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu, że rola kancelarii odszkodowawczych jest niezbędna na rynku ubezpieczeń, jak i dla samych poszkodowanych i ich rodzin – dodaje Marzena Walkowska.

Uczestnicy zwrócili także uwagę na ważny aspekt dla osób poszkodowanych, tj. dynamikę wypłat za szkody osobowe OC ppm – w 2015 r. w porównaniu do 2007 r. wyniosła ona aż 807%! Z kolei jak wynika z ostatniego komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego indeksacji sum gwarancyjnych, od przyszłego roku sumy gwarancyjne w OC ppm na polskim rynku ubezpieczeniowym będą wynosiły: 6,07 mln euro w przypadku szkody na osobie i 1,22 mln euro w przypadku szkody materialnej. Jak podaje zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów w 2018 r. Komisja Europejska ma dokonać przeglądu sum gwarancyjnych i prawdopodobnie nastąpi ich podwyższenie. To niewątpliwie pozytywny sygnał dla naszej branży, jak i osób poszkodowanych.

XVII Dni Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Warszawie to najważniejsze wydarzenie w naszym kraju, poświęcone tematyce prawa ubezpieczeń komunikacyjnych. Organizatorem tego prestiżowego branżowego wydarzenia był Instytut Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych z siedzibą w Luksemburgu.