Uczestnictwo DRB w Kongresie

Centrum Odszkodowań DRB weźmie udział w prestiżowym branżowym wydarzeniu – XVII Dniach Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które odbędą się w dniach od 5 do 7 października 2016 r. w Warszawie. Kongres organizowany jest przez Instytut Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych we współpracy z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pierwszy dzień wydarzenia zostanie w całości poświęcony problemom polskiego prawa odszkodowawczego, relacji z podmiotami nadzoru i prawa konsumenckiego, jak również możliwościom polubownego rozstrzygania sporów. Tego też dnia, Centrum Odszkodowań DRB reprezentować będzie Pani Marzena Walkowska – Kierownik Działu Likwidacji Szkód. Nasz przedstawiciel weźmie udział w panelu pt. „Szkody osobowe w Polsce i w Europie – jakie są problemy i ich rozwiązania?”.

kongres_grafika

Udział w dyskusji jest dla naszej firmy niezwykle istotny z wielu powodów. Po pierwsze mamy możliwość zaprezentowania się wśród zespołu profesjonalistów z branży odszkodowawczej oraz ekspertów z zakresu prawa ubezpieczeń komunikacyjnych. Po drugie, to wyróżnienie podkreśla także rangę Centrum Odszkodowań DRB oraz naszą siłę i znaczenie na branżowym rynku. Ponadto, obecność i zaangażowanie przedstawiciela DRB podczas Kongresu pokazuje także, że niezmiennie działamy w interesie poszkodowanych, a także wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów – w naszej działalności to oni są dla nas priorytetem. Wierzymy, że wymiana opinii i doświadczeń z innymi podmiotami, przyczynią się do jeszcze mocniejszego wzmocnienia ich uprawnień w zakresie ochrony praw uczestników ruchu.

Jak pokazują wcześniejsze doświadczenia, zdanie i poglądy specjalistów Centrum Odszkodowań DRB są niezwykle cenione wśród szerokiego grona osób. Przykładem jest chociażby członkostwo w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, czy też udzielanie profesjonalnych odpowiedzi na liczne pytania czytelników oraz porady eksperckie, które cyklicznie ukazują się w ogólnopolskich mediach.