Dla Klientów Indywidualnych

Jako Zespół Ekspertów wyspecjalizowanych w skutecznym przeprowadzaniu postępowań odszkodowawczych i z 15-letnim doświadczeniem pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzyskać należne im świadczenia za szkody osobowe oraz wspieramy je w ubieganiu się o zadośćuczynienie za utratę bliskiej im osoby.

Reprezentujemy osoby które:

zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta – dowiedz się więcej

 

utraciły najbliższych członków rodziny w wyniku wypadku – dowiedz się więcej

 

Usługi świadczone przez DRB w toku likwidacji szkody:

  • ocena rozmiaru szkody,
  • zgłoszenie szkody w imieniu klienta,
  • prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia już od dnia wypadku,
  • pozyskanie i przedłożenie towarzystwom ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów,
  • kontrolę prawidłowości i terminowości działań towarzystw ubezpieczeniowych,
  • podjęcie działań pozwalających na uniknięcie opóźnień w wypłacie odszkodowania,
  • przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak, aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia rozmów w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
  • prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne/ugodowe zakończenie postępowania likwidacyjnego,
  • pełną obsługę prawną,
  • reprezentowanie klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.

Wynagrodzenie za likwidację szkody pobieramy dopiero w chwili uzyskania konkretnego świadczenia dla naszego klienta. Działamy nie tylko profesjonalnie, ale także szybko i zgodnie z etyką pracy, przy czym każdą sprawę traktujemy indywidualnie.