Dla Klientów Indywidualnych

Powierz swoją sprawę w profesjonalne ręce Ekspertów DRB

Jako Zespół Ekspertów wyspecjalizowanych w skutecznym przeprowadzaniu postępowań odszkodowawczych i z 11-letnim doświadczeniem pomagamy uzyskać należne odszkodowanie zarówno za szkody osobowe, jak i rzeczowe, majątkowe, a także zajmujemy się dopłatą dodatkowych pieniędzy za uszkodzony pojazd.

Reprezentujemy osoby które:

zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta – dowiedz się więcej

 

utraciły najbliższych członków rodziny w wyniku wypadku – dowiedz się więcej

 

zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie – dowiedz się więcej

 

zostały poszkodowane w efekcie błędu medycznego – dowiedz się więcej

 

zostały poszkodowane w wyniku wypadku w trakcie pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca – dowiedz się więcej

 

zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia na śliskiej powierzchni – dowiedz się więcej

 

w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie – uszkodzone pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC – dowiedz się więcej

 

w wyniku zdarzeń losowych poniosły szkodę w mieniu – dowiedz się więcej

 

otrzymały zaniżone odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzony pojazd – dowiedz się więcej

Możesz powierzyć nam także swoją sprawę w momencie, gdy już otrzymałeś odszkodowanie od ubezpieczyciela, ale chciałbyś dowiedzieć się, czy uzyskana kwota jest właściwa i czy możesz liczyć na jeszcze wyższe świadczenia.

Dzięki doświadczeniu i znajomości rynku, nasi pracownicy potrafią szybko ocenić na jakie odszkodowanie może liczyć poszkodowany. Z kolei stosowane przez nas skuteczne metody dochodzenia roszczeń są gwarancją uzyskania satysfakcjonującej kwoty zadośćuczynienia dla klienta.

Usługi świadczone przez Centrum Odszkodowań DRB w toku likwidacji szkody:

  • ocena rozmiaru szkody,
  • zgłoszenie szkody w imieniu klienta,
  • prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia już od dnia wypadku,
  • pozyskanie i przedłożenie towarzystwom ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów,
  • kontrolę prawidłowości i terminowości działań towarzystw ubezpieczeniowych,
  • podjęcie działań pozwalających na uniknięcie opóźnień w wypłacie odszkodowania,
  • przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak, aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia rozmów w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
  • prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne/ugodowe zakończenie postępowania likwidacyjnego,
  • pełną obsługę prawną,
  • reprezentowanie klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.

Wynagrodzenie za likwidację szkody pobieramy dopiero w chwili uzyskania konkretnego świadczenia dla naszego klienta. Działamy nie tylko profesjonalnie, ale także szybko i zgodnie z etyką pracy, przy czym każdą sprawę traktujemy indywidualnie.