Szkody majątkowe i rzeczowe

Jeżeli w wyniku zdarzenia nie ze swojej winy poniosłeś szkodę majątkową, pomożemy Tobie uzyskać należne odszkodowanie.

Szkody majątkowe najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np. wypadek komunikacyjny, pożar, kradzież, zalanie, katastrofy budowlane, zniszczenie mienia, itp. W praktyce oznacza to, że ze szkodą rzeczową mamy do czynienia w momencie, gdy zniszczeniu lub utracie ulegają nie z winy poszkodowanego jego dobra osobiste (mienie).

W praktyce w ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które w wyniku wypadku utraciły, uszkodziły lub zniszczyły pojazd mechaniczny lub poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (pożary, huragany, zalania, kradzieże etc.).

Ponadto pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu utraconych korzyści będących rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody, np. utracony dochód w związku z niemożliwością korzystania z uszkodzonego pojazdu, a tym samym świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także pozbawienia przedsiębiorcy możliwości zarobkowania w związku ze zniszczeniem majątku: lokalu, itp.

Nasza oferta w zakresie likwidacji szkód majątkowych obejmuje:

 • profesjonalne doradztwo i obsługę prawną,
 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody,
 • ocenę rzeczywistego rozmiaru szkody,
 • weryfikację zasadności decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego przez naszych ekspertów DRB,
 • uzyskanie zwrotu kosztów będących rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody, w tym np. koszt holowania uszkodzonego pojazdu, koszt wynajmu pojazdu zastępczego, koszt sporządzenia niezależnej opinii eksperckiej.

Uszkodzenie pojazdu

Z doświadczenia DRB wynika, że kwoty związane z likwidacją szkód w pojazdach proponowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, nierzadko są zaniżone.

W ramach współpracy z naszymi Klientami oferujemy:

 • pomoc w uzyskaniu pełnej kwoty należnego odszkodowania, a w tym: pozyskania odpowiedniej kwoty niezbędnej do przywrócenia pojazdu sprzed zdarzenia,
 • pomoc osobom poszkodowanym w rozliczeniu powstałej szkody z polisy AC lub likwidację szkody z OC sprawcy,
 • dopłatę pieniędzy za uszkodzony pojazd – w ramach działalności naszej Spółki Premium DRB
 • pomoc w eliminacji przeszkód związanych z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody,
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności za powstanie szkody,
 • analizę adekwatności wypłaconej kwoty odszkodowania za uszkodzony samochód przy rozliczeniu szkody jako całkowitej (w wielu przypadkach ubezpieczyciele zaniżają wartość pojazdu).

Więcej na temat wypłat dodatkowych pieniędzy za uszkodzony pojazd w ramach usługi Premium DRB można przeczytać tutaj >>

Wysokość odszkodowania

Wartość rekompensaty za szkody majątkowe jest z reguły ustalana zgodnie z tzw. metodą różnicową. Oznacza to porównanie dwóch stanów dóbr:

 • tego, który zaistniałby, gdyby zdarzenie nie nastąpiło;
 • tego, który zaistniał w wyniku zdarzenia, np. wypadku komunikacyjnego, w pracy, w gospodarstwie rolnym, itp.

Wysokość odszkodowania jest różnicą między tymi stanami. Naprawienie szkody rzeczowej może nastąpić poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego (czyli przed zdarzeniem losowym lub przed wypadkiem), bądź poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (za uszkodzenia auta, za skutki zalania czy pożaru itp.).

Wypadku, zdarzenia losowe

Szkody majątkowe polegające na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów poszkodowanego dotyczą także sytuacji losowych, za które również przysługuje odszkodowanie.

Zakres szkody na mieniu obejmuje:

 • zalanie, powódź, pożar w domu lub mieszkaniu,
 • kradzież z włamaniem do domu lub mieszkania,
 • kradzież samochodu.

W powyżej wyszczególnionych przypadkach dochodzenie roszczeń odszkodowawczych możliwe jest z właściwej polisy ubezpieczeniowej podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody.