Szkody majątkowe i rzeczowe

Jeżeli w wyniku zdarzenia nie ze swojej winy poniosłeś szkodę majątkową, pomożemy Tobie uzyskać należne odszkodowanie.

Szkody majątkowe najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np: wypadek komunikacyjny, pożar, kradzież, zalanie, katastrofy budowlane, zniszczenie mienia, itp. W praktyce oznacza to, że ze szkodą rzeczową mamy do czynienia w momencie, gdy zniszczeniu lub utracie ulegają nie z winy poszkodowanego jego dobra osobiste (mienie).

W praktyce w ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które w wyniku wypadku utraciły, uszkodziły lub zniszczyły pojazd mechaniczny lub poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (pożary, huragany, zalania, kradzieże etc.).

Ponadto pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu utraconych korzyści będących rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody, np. utracony dochód w związku z niemożliwością korzystania z uszkodzonego pojazdu, a tym samym świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także pozbawienia przedsiębiorcy możliwości zarobkowania w związku ze zniszczeniem majątku: lokalu, itp.

Nasza oferta w zakresie likwidacji szkód majątkowych obejmuje:

 • profesjonalne doradztwo i obsługę prawną,
 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody,
 • ocenę rzeczywistego rozmiaru szkody,
 • weryfikację zasadności decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego przez naszych ekspertów DRB,
 • uzyskanie zwrotu kosztów będących rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody, w tym np. koszt holowania uszkodzonego pojazdu, koszt wynajmu pojazdu zastępczego, koszt sporządzenia niezależnej opinii eksperckiej.

USZKODZENIE POJAZDU

Z doświadczenia DRB wynika, że kwoty związane z likwidacją szkód w pojazdach proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, nierzadko są zaniżone.

W ramach współpracy z naszymi Klientami oferujemy:

 • pomoc w uzyskaniu pełnej kwoty należnego odszkodowania, a w tym: pozyskania odpowiedniej kwoty niezbędnej do przywrócenia pojazdu sprzed zdarzenia,
 • pomoc osobom poszkodowanym w rozliczeniu powstałej szkody z polisy AC lub likwidację szkody z OC sprawcy,
 • dopłatę pieniędzy za uszkodzony pojazd – w ramach działalności naszej Spółki Premium DRB
 • pomoc w eliminacji przeszkód związanych z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody,
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności za powstanie szkody,
 • analizę adekwatności wypłaconej kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd przy rozliczeniu szkody jako całkowitej (w wielu przypadkach ubezpieczyciele zaniżają wartość pojazdu).

Więcej na temat wypłat dodatkowych pieniędzy za uszkodzony pojazd w ramach usługi Premium DRB można przeczytać tutaj >>

WYPADKI, ZDARZENIA LOSOWE

Szkody majątkowe polegające na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów poszkodowanego dotyczą także sytuacji losowych, za które również przysługuje odszkodowanie.

Zakres szkody na mieniu obejmuje:

 • zalanie, powódź, pożar w domu lub mieszkaniu,
 • kradzież z włamaniem do domu lub mieszkania,
 • kradzież samochodu.

W powyżej wyszczególnionych przypadkach dochodzenie roszczeń odszkodowawczych możliwe jest z właściwej polisy ubezpieczeniowej podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody.