Szkody majątkowe

Jeżeli w wyniku zdarzenia nie ze swojej winy poniosłeś szkodę majątkową, pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie

Szkody majątkowe najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np: wypadek komunikacyjny, pożar, kradzież, zalanie, katastrofy budowlane, zniszczenie mienia, itp. W praktyce oznacza to, że ze szkodą rzeczową mamy do czynienia w momencie gdy zniszczeniu lub utracie ulegają nie z winy poszkodowanego jego dobra osobiste (mienie).

W praktyce pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które w wyniku zdarzenia poniosły STRATY (zmniejszenie mienia). W ramach szkody majątkowej najczęściej pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które w wyniku wypadku utraciły, uszkodziły lub zniszczyły pojazd mechaniczny lub poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (pożary, huragany, zalania, kradzieże etc.).

Ponadto pomagamy osobom, które w wyniki zdarzenia UTRACIŁY KORZYŚCI, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono, np. zerwanie kontraktu z powodu braku możliwości jego wykonania, brak możliwości awansu z powodu skutków szkody, pozbawienia przedsiębiorcy możliwości zarobkowania w związku ze zniszczeniem majątku: lokalu, pojazdu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, itp.

W odróżnieniu od szkód osobowych, gdzie poszkodowany może dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienia, w szkodach majątkowych poszkodowany może domagać się odszkodowania, którego wysokość powinna kompensować pełen zakres strat.

Nasza oferta w zakresie likwidacji szkód majątkowych obejmuje:

 • profesjonalne doradztwo i obsługę prawną,
 • pomoc w zebraniu dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody,
 • ocenę rozmiaru szkody,
 • weryfikację decyzji zakładu ubezpieczeniowego przez naszych rzeczoznawców,
 • uzyskanie zwrotu kosztów dodatkowych poniesionych przez poszkodowanego – w zależności od rodzaju zdarzenia i szkody.

USZKODZENIE POJAZDU

Z doświadczenia DRB wynika, że kwoty związane z likwidacją szkody w pojeździe, proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, nierzadko są zaniżone. Dlatego w ramach swoich usług pomagamy naszym klientom dochodzić swoich praw w sytuacjach, gdy pojawiają się:

 • niejasności, związane z ustaleniem odpowiedzialności za powstanie szkody,
 • problemy, w których naprawa pojazdu metodą kosztorysową opiera się na wypłacie nieodpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do odszkodowania,
 • problemy, związane z zaniżaniem wartości pojazdu czy kosztów naprawy w warsztatach samochodowych.

Dodatkowo pomagamy uzyskać m.in.:

 • zwrot kosztów holowania oraz parkowania uszkodzonego pojazdu,
 • zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego.

Pomagamy osobom poszkodowanym w rozliczeniu powstałej szkody z polisy AC lub zidentyfikowanie sprawcy zdarzenia i likwidację szkody z OC sprawcy. Ponadto świadczymy usługi wykupu wierzytelności, czyli dopłacamy dodatkowe pieniądze za uszkodzony pojazd.

 

Więcej na temat wykupu wierzytelności w ramach usługi Premium DRB można przeczytać tutaj >> Linkujemy do podstrony „szkody w pojeździe”

WYPADKI, ZDARZENIA LOSOWE

Szkody majątkowe polegające na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów poszkodowanego dotyczą także sytuacji losowych, za które również przysługuje odszkodowanie. Zakres szkody na mieniu obejmuje:

 • zalanie, powódź, pożar w domu lub mieszkaniu,
 • kradzież z włamaniem do domu lub mieszkania,
 • kradzież samochodu,
 • zniszczenia, np. uszkodzenie odzieży i przedmiotów w razie potrącenia pieszego lub rowerzysty,
 • zagarnięcie cudzej rzeczy,
 • bezumowne wykorzystywanie nieruchomości,
 • naruszenie konkretnego prawa majątkowego,
 • naruszenie majątku jako pewnej całości.