Szkody osobowe

Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała, my pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie

Wspieramy wszystkich, którzy doznali szkody osobowej, udzielając im pomocy w sytuacji uszczerbku na zdrowiu (wynikającego z uszkodzenia ciała), rozstroju zdrowia, a nawet utraty bliskiej osoby. Pomagamy uzyskać odszkodowanie w wysokości adekwatnej do rozmiaru poniesionej krzywdy utraconymi korzyściami w wyniku takich zdarzeń jak wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, wypadek w gospodarstwie rolnym, poślizgnięcie.

Oferujemy również pomoc osobom, które w wyniku zdarzenia straciły bliskich. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania w przypadku zdarzeń gdzie wypłacone świadczenie nie było adekwatne oraz w sprawach w których osoby poszkodowane nie ubiegały się o przysługujące im świadczenia w sytuacji utraty bliskiej osoby czy szkody poniesionej w wyniku wypadku komunikacyjnego nawet do 20 lat wstecz. Zachęcamy do zgłaszania się osoby będące pasażerami, pieszymi, a także kierowcami – ponieważ każdy uczestnik ruchu drogowego, który nie był sprawcą wypadku, może ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody.

W imieniu osoby poszkodowanej uzyskujemy prawnie należące jej się zadośćuczynienie. Udzielamy informacji, jak należy dokumentować poniesioną szkodę oraz jakie kroki należy podjąć po zdarzeniu. W zakresie, który nie wymaga obecności poszkodowanego po uzyskaniu jego zgody, występujemy w roli jego pełnomocnika i realizujemy formalności w jego imieniu.

W ramach pomocy dla naszych klientów prowadzimy sprawy dotyczące zdarzeń, które zdarzyły się po 10 sierpnia 1997 r.

Szkody osobowe dotyczą: obrażeń ciała, urazów, cierpień psychicznych powstałych na skutek różnych zdarzeń.

W wyniku zdarzeń pomożemy uzyskać następujące świadczenia:

iconzadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie cierpień,

 

iconzwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – w tym m.in.: zakupu leków, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów, związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,

 

iconzwrot kosztów opieki osób trzecich,

 

iconrentę – w przypadku potrzeby zapewnienia ochrony zdrowotnej po wypadku, związaną np. z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia,

 

iconrentę uzupełniającą – wyrównującą zarobki do stanu przed wypadkiem,

 

iconzwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba, poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),

 

iconzwrot utraconych zarobków – przy krótszych okresach niezdolności do pracy.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, nie pobieramy prowizji od uzyskanej dla klienta refundacji kosztów leczenia oraz od rent wypłacanych dla klienta okresowo.