Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Pomagamy uzyskać stosowne odszkodowanie powypadkowe osobom poszkodowanym, które nie ze swojej winy ucierpiały w wyniku wypadku komunikacyjnego. O odszkodowanie mogą ubiegać się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, tj.: kierowca, pasażer, pieszy i rowerzysta. Uzyskujemy dla klientów także stosowne świadczenia w formie zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny, którzy utracili w zdarzeniach komunikacyjnych swoich bliskich.

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych:

 • Świadczenia dla poszkodowanych pasażerów i kierowców zdarzenia drogowego

  Odszkodowanie po wypadku przysługuje osobom (poszkodowanym), którzy nie ze swojej winy doznali obrażeń ciała. Rekompensata przysługuje nawet w momencie gdy poszkodowany był pasażerem samochodu sprawcy, wówczas odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC sprawcy.Odszkodowanie obejmuje również zwrot kosztów leczenia, dojazdu na leczenie, opieki osób trzecich, zniszczenia przedmiotów osobistych, a także możliwość ubiegania się o zwrot utraconego dochodu.

 • Świadczenia dla pieszych, rowerzystów i innych uczestników zdarzenia drogowego

  Każdy uczestnik zdarzenia drogowego może ubiegać się o odszkodowanie jeśli został osobą poszkodowaną w wyniku zdarzenia. Wówczas odszkodowanie powypadkowe realizowane jest z polisy OC kierowcy, który spowodował wypadek.Warunkiem obligatoryjnym jest jednak fakt, aby poszkodowany ubiegający się o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie był sprawcą zdarzenia. Jedynym wyjątkiem osoby, której przysługuje rekompensata za doznaną krzywdę, nawet gdy była ona sprawcą zdarzenia, jest dziecko do 13 roku życia, bowiem według prawa nie można przypisać jemu winy.

  Należy także pamiętać, że jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia można wciąż ubiegać się o odszkodowanie za poniesione obrażenia ciała. Wtedy takie świadczenia wypłacane są z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku zdarzenia drogowego

  Osobami ubiegającymi się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej są przede wszystkim najbliżsi członkowie rodziny: małżonkowie, dzieci, wnukowie, rodzeństwo, a także osoby znajdujące się w związkach nieformalnych z osobą zmarłą, z którymi zmarły był w bliskich relacjach. Mogą oni zgłosić roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia wówczas, kiedy osoba zmarła nie ponosiła winy za zaistniałe zdarzenie komunikacyjne (wyjątkiem są sprawy, w których sprawcą było dziecko do lat 13).

 • Stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej

  Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem należnym w wypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wykażą, że wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.Stosowne odszkodowanie wypłacane jest w formie jednorazowej kwoty osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego, a służy ono przede wszystkim jego dzieciom i współmałżonkowi. Ponadto w kręgu osób uprawnionych znajdują się również konkubent, rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo poszkodowanego z tym, że na skutek jego śmierci, jak wskazano, musi nastąpić znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

W ramach usług oferujemy:

 • dochodzenie możliwie najwyższej rekompensaty finansowej: odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • szybkie i sprawne zgłoszenie roszczenia,
 • poprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy i w miarę potrzeb także sądowy,
 • pomoc w kompletacji stosownej dokumentacji ze zdarzenia,
 • pełną obsługę prawną.

Czy wiesz, że:

 • nawet gdy jesteś sprawcą zdarzenia komunikacyjnego w wyniku, którego ucierpiał ktoś z Twojej rodziny, to osobie poszkodowanej przysługuje stosowne odszkodowanie z Twojego OC,
 • osobie poniżej 13-go roku życia przysługuje odszkodowanie, nawet gdy była sprawcą zdarzenia, gdyż według prawa nie można przypisać jej winy,
 • jeżeli sprawca jest nieznany lub zbiegł z miejsca zdarzenia lub miał nieważne ubezpieczenie OC, to pełne odszkodowanie komunikacyjne przysługuje Ci z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).