Odszkodowanie za wypadek w pracy

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Tylko nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z czynnościami służbowymi oraz to które nastąpiło w okresie ubezpieczenia z danego tytułu można określić jako wypadek w pracy. Odszkodowanie z tego tytułu pozwala bardzo często na pokrycie kosztów rehabilitacji bądź też – szczególnie w przypadku śmierci poszkodowanego – utrzymanie płynności finansowej rodziny, która wskutek zaistniałego zdarzenia utraciła głównego żywiciela oraz stały dochód.

Wsparcie – dla kogo?

O odszkodowanie za wypadek w pracy można ubiegać się w przypadku zaistnienia szkody, która jest efektem wykonywanej pracy, jak i powstałej w trakcie jej realizowania przebywając w tym czasie w delegacji (podróży służbowej).

Pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu jak najwyższego świadczenia za zaistniałe zdarzenia z OC pracodawcy, grupowego bądź indywidualnego ubezpieczenia NNW oraz renty.

Dlaczego my?

Dzięki doświadczonym pracownikom i naszym partnerom – lekarzom różnych specjalizacji jesteśmy w stanie każdą sprawę właściwie zdiagnozować i uzyskać maksymalną rekompensatę finansową.

W tym celu pomagamy także osobom poszkodowanym w kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będą mogli głosić roszczenia o wypłatę świadczenia, zadośćuczynienia za zaistniałe w miejscu wykonywania czynności służbowych zdarzenie.

Warto pamiętać, że wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia odpowiada za poniesiony uszczerbek niezależnie od stopnia winy – ich odpowiedzialność kształtuje się bowiem na zasadzie ryzyka. Są to przede wszystkim firmy:

  • górnicze,
  • budowlane,
  • koncerny paliwowe,
  • przedsiębiorstwa wodociągowe,
  • przedsiębiorstwa energetyczne,
  • koleje.

Jednocześnie warto podkreślić, że zgłoszenie do nas szkody za wypadek w pracy nie uderza w majątek pracodawcy. Obecnie niemal każdy przedsiębiorca posiada w zakresie skutków działalności swojego przedsiębiorstwa dobrowolną polisę OC.

Zatem zgłoszona szkoda będzie likwidowana przez zakład ubezpieczeń. W związku z tym jako poszkodowani pracownicy warto dochodzić swoich praw i nie obawiać się negatywnej reakcji ze strony pracodawcy.