Odszkodowanie za wypadek w pracy

Naszym celem jest udzielenie pomocy osobom, które doznały wypadku przy pracy. Odszkodowanie jest w takiej sytuacji formą rekompensaty za doznane szkody i w pełni przynależy się poszkodowanym bądź ich rodzinom.

Tylko nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z czynnościami służbowymi oraz to, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia z danego tytułu można określić jako wypadek w pracy. Odszkodowanie z tego tytułu pozwala bardzo często na pokrycie kosztów rehabilitacji bądź też – szczególnie w przypadku śmierci poszkodowanego – utrzymanie płynności finansowej rodziny, która wskutek zaistniałego zdarzenia utraciła głównego żywiciela oraz stały dochód.

Wsparcie – dla kogo?

O odszkodowanie za wypadek w pracy można ubiegać się w przypadku zaistnienia szkody, która jest efektem wykonywanej pracy, jak i powstałej w trakcie jej realizowania przebywając w tym czasie w delegacji (podróży służbowej).

Pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu jak najwyższego świadczenia za zaistniałe zdarzenia z OC pracodawcy, grupowego bądź indywidualnego ubezpieczenia NNW oraz renty.

Dlaczego my?

Dzięki doświadczonym pracownikom i naszym partnerom – lekarzom różnych specjalizacji jesteśmy w stanie każdą sprawę właściwie zdiagnozować i uzyskać maksymalne odszkodowanie za wypadek w pracy.

W tym celu pomagamy także osobom poszkodowanym w kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będą mogli głosić roszczenia o wypłatę świadczenia, zadośćuczynienia za zaistniałe w miejscu wykonywania czynności służbowych zdarzenie.

Warto pamiętać, że wielu przedsiębiorców, w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia odpowiada za poniesiony uszczerbek niezależnie od stopnia winy – ich odpowiedzialność kształtuje się bowiem na zasadzie ryzyka. Są to przede wszystkim firmy:

  • górnicze,
  • budowlane,
  • koncerny paliwowe,
  • przedsiębiorstwa wodociągowe,
  • przedsiębiorstwa energetyczne,
  • koleje.

Warto mieć przy tym na uwadze, iż zgłoszenie do nas szkody w wyniku wypadku przy pracy nie uderza w majątek pracodawcy. Odszkodowanie nie powinno być w tej kwestii problemem, ponieważ aktualnie większość przedsiębiorców w zakresie skutków swojej działalności posiada ubezpieczenie OC.

Wobec tego odszkodowanie za wypadek przy pracy jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Pracownicy, który ponieśli szkody wykonując obowiązki służbowe, powinni dochodzić swoich praw oraz nie obawiać się nieprzychylnej reakcji ze strony pracodawcy.

Powiązane artykuły

Jak dochodzić odszkodowania
Wypadek w pracy – co to jest i co robić gdy się przytrafi?
Kto płaci za wypadek przy pracy
Przykład otrzymanej kwoty odszkodowania