Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym

Jeżeli w następstwie wypadku lub wywołania rozstroju zdrowia straciłeś bliską Ci osobę, pomożemy uzyskać Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Ciebie oraz Twojej rodziny.

W przypadku śmierci poszkodowanego pomagamy uzyskać:

  • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci,
  • zadośćuczynienie od sprawcy za cierpienie, szkodę psychiczną, które są następstwem śmierci,
  • rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia,
  • refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

Prowadzimy sprawy dotyczące nie tylko najnowszych wypadków, ale także tych, które zdarzyły się do 20 lat wstecz.

Dowiedz się więcej: