Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany poniósł śmierć, wówczas jego najbliższa rodzina może ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

Odszkodowanie w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej

Stosowne odszkodowanie jest należne w przypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Odszkodowanie wypłacane jest w formie jednorazowej kwoty osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego, przede wszystkim jego dzieciom i współmałżonkowi. Jednakże w kręgu osób uprawnionych znajdują się również konkubent, rodzice poszkodowanego, z tym że na skutek jego śmierci, musi nastąpić znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Nie chodzi tutaj wyłącznie o aspekt materialny pogorszenia. Są nim również brak pomocy w wychowaniu dzieci, brak pomocy w prowadzeniu gospodarstwa skutkujące utratą możliwości zarobkowania. Znaczne zmiany w stanie zdrowia, wywołane tragiczną śmiercią osoby najbliższej, uzasadniają przyznanie odszkodowania. Tym bardziej jest ono uzasadnione, gdy do czynienia mamy jeszcze z pogorszeniem sytuacji materialnej wynikającej ze zmiany w stanie zdrowia najbliższych zmarłego, będącej następstwem śmierci poszkodowanego.

W ramach ubiegania się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby możemy w szczególności liczyć na odszkodowanie za śmierć:

  • współmałżonka,
  • dziecka,
  • ojca i matki,
  • nienarodzonego dziecka,
  • a także za szkody prenatalne.

Warto pamiętać, że w przypadku szkód ze skutkiem śmiertelnym jedną z najważniejszych kwestii w ubieganiu się o odszkodowanie jest właściwe skompletowania dokumentacji. W tym celu warto powierzyć sprawę w ręce naszych pracowników, którzy pomogą je skompletować i poprowadzić sprawę.

Więcej informacji na temat zadośćuczynienia po stracie osoby bliskiej >>