Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim, uzyskać stosowne zadośćuczynienie za cierpienie, szkodę psychiczną, które są następstwem ciężkich obrażeń ciała oraz śmierci osoby bliskiej.

Osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym pieniężnym, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.

Obejmuje wszystkie cierpienia doznane przez poszkodowanego, a także te, które będzie on odczuwał w przyszłości. Jest świadczeniem osobistym, tzn. że przynależne jest poszkodowanemu.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem bardzo zindywidualizowanym, a co za tym idzie, dla osoby poszkodowanej nieznającej prawnych aspektów może być ciężkie do oszacowania.

W związku z tym, ubiegając się o jego wypłatę warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy właściwie weryfikując sprawę wezmą pod uwagę wszystkie istotne czynniki, mogące mieć wpływ na jej wysokość.

Więcej informacji na temat odszkodowania i świadczeń za utratę bliskiej osoby >>