Zadośćuczynie za naruszenie dóbr osobistych

W wyniku wypadku ucierpiał Twój współmałżonek lub dziecko, a Twoje życie rodzinne diametralnie się pogorszyło? Powierz nam swoją sprawę, a My zadbamy o Twoje wsparcie finansowe.

Zadzwoń i bez opłat sprawdź, czy możesz uzyskać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych!

dbamy o Ciebie

W związku ze zmianami w aktualnym orzecznictwie sądowym, osoby pośrednio poszkodowane w wyniku wypadku mogą dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie ich dóbr osobistych.

Sąd Najwyższy  stwierdził, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Pełen artykuł z uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 27.03.2018 r. można przeczytać tutaj >>

Jakie sprawy prowadzimy?

 • długotrwałe śpiączki (trwająca minimum sześć miesięcy i jednocześnie stan zdrowia nie rokuje poprawy)
  stany wegetatywne,
 • niedowłady czterokończynowe z koniecznością  intensywnej opieki nad poszkodowanym,

O czym należy pamiętać?

 • doznane przez Poszkodowanego obrażenia ciała muszą za sobą pociągać diametralne pogorszenie życia rodziny.
 • znacznie zaburzone relacje członków rodziny z poszkodowanym, czyli utrata normalnych więzi rodzinnych, czy też prawa do niezakłóconego życia w rodzinie.

Kto może ubiega się o świadczenia?

Uprawnionymi do występowania z roszczeniem są wyłącznie członkowie najbliższej rodziny – wyłącznie według poniższych relacji rodzinnych:

 • rodzice – dziecko,
 • mąż – żona,
 • inne relacje rodzinne na tą chwilę nie podlegają niniejszym świadczeniom, chyba że mamy do czynienia z naprawdę wyjątkowym przypadkiem.

W jakim czasie można zgłosić swoją sprawę?

 • do 3 lat – szkoda wynikła z czynu niedozwolonego,
 • do 20 lat wstecz – szkoda wynikła ze zbrodni lub występku.

Zgłoszenie roszczeń o zadośćuczynienie lub jego uzyskanie dla osoby bezpośrednio poszkodowanej w wyniku wypadku nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń osób pośrednio poszkodowanych.

Należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i tak też jest rozpatrywana przez pracowników Centrum Odszkodowań DRB.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych