Korzyści dla Klienta

Korzyści dla klienta płynące ze współpracy z Centrum Odszkodowań DRB

  • W pełni naprawiamy szkodę – od dnia powstania wypadku klient otrzymuje od DRB Centrum Odszkodowań informację, jakie świadczenia odszkodowawcze mu przysługują oraz jakimi dowodami należy je podeprzeć.
  • Uzyskujemy wysokie kwoty odszkodowań – do każdej sprawy klienta podchodzimy indywidualnie i ubiegamy się o wszelkie możliwe do uzyskania tytuły odszkodowawcze. Jeżeli ubezpieczyciel w ramach prowadzonego postępowania przedsądowego zaniży wypłatę odszkodowania, jesteśmy gotowi reprezentować każdego klienta na drodze sądowej.
  • Gwarantujemy bezpieczeństwo i wysoką jakość obsługi – marka DRB jest powszechnie znana na rynku odszkodowań. Działając jako spółka prawa handlowego, wiemy, że naszym obowiązkiem jest przejrzysty sposób prowadzenia działalności.
  • Wspieramy oszczędność czasu – nasze doświadczenie w branży odszkodowawczej procentuje szybkim pozyskaniem dowodów i wszelkich dokumentów za klienta. Staramy się maksymalnie zminimalizować czas działania w sprawach, którym nierzadko towarzyszy ogromy stres, niepewność i przykre doznania.
  • Stale informujemy o etapie sprawy – nasi klienci przy każdym znaczącym etapie sprawy są informowani o podjętych krokach. Ponadto DRB Centrum Odszkodowań dysponuje siecią agentów, którzy są gotowi w najszybszym możliwym czasie skontaktować się z klientem, doradzić o jakie odszkodowanie klient może się ubiegać i pomóc zgromadzić niezbędną dokumentację.
  • Dysponujemy zespołem doświadczonych prawników – W Kancelarii Radców Prawnych DRB zatrudniamy doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w tematyce odszkodowań i posiadają co najmniej kilkuletnie doświadczenie w ich dochodzeniu.
  • Oferujemy partnerską umowę współpracy – umowa zawierana pomiędzy klientem a naszą spółką określa zasady współpracy, zakres działań oraz obowiązki DRB Centrum Odszkodowań. Umowa jest zgodna z zapisami prawa i nie posiada klauzul uznanych powszechnie w prawie za niedozwolone.
  • Pobieramy wynagrodzenie dopiero po uzyskaniu odszkodowania – od dnia podpisania umowy z klientem pełne ryzyko uzyskania odszkodowania i związane z tymi koszty, klient przenosi na naszą spółkę. Jeśli odszkodowanie nie zostanie uzyskane, klient nie płaci wynagrodzenia.
  • Nie pobieramy honorarium od uzyskania dla klienta zwrotu kosztów leczenia i renty wypłacanej okresowo – nasza oferta jest najkorzystniejszą ofertą dochodzenia odszkodowań na rynku, gdyż klient odzyskuje w 100% poniesione koszty leczenia, które stanowią znaczący uszczerbek majątkowy dla jego budżetu. Przekazujemy również w 100% renty wypłacane dla klienta okresowo.
  • W szczególnych wypadkach finansujemy koszty sądowe – kiedy istnieje konieczność przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego, klient zobligowany jest do wpłacenia na rachunek sądu 5% dochodzonej kwoty oraz pokrycia kosztów wykonania opinii z ramienia biegłych sądowych. DRB wychodząc naprzeciw takim problemom, finansuje dla najbardziej potrzebujących koszty skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.