Korzyści dla Klientów

W pełni naprawiamy szkodę

– od dnia powstania wypadku klient otrzymuje od DRB informację, jakie świadczenia odszkodowawcze mu przysługują oraz jakimi dowodami należy je podeprzeć.

Uzyskujemy wysokie kwoty odszkodowań

– do każdej sprawy klienta podchodzimy indywidualnie i ubiegamy się o wszelkie możliwe do uzyskania tytuły odszkodowawcze. Jeżeli ubezpieczyciel w ramach prowadzonego postępowania przedsądowego zaniży wypłatę odszkodowania, jesteśmy gotowi reprezentować każdego klienta na drodze sądowej.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i wysoką jakość obsługi

– marka DRB jest powszechnie znana na rynku odszkodowań. Działając jako spółka prawa handlowego, wiemy, że naszym obowiązkiem jest przejrzysty sposób prowadzenia działalności.

Wspieramy oszczędność czasu

– nasze doświadczenie w branży odszkodowawczej procentuje szybkim pozyskaniem dowodów i wszelkich dokumentów za klienta. Staramy się maksymalnie zminimalizować czas działania w sprawach, którym nierzadko towarzyszy ogromy stres, niepewność i przykre doznania.

Stale informujemy o etapie sprawy

– nasi klienci przy każdym znaczącym etapie sprawy są informowani o podjętych krokach. Ponadto nasi pracownicy i współpracownicy są gotowi w najszybszym możliwym czasie skontaktować się z klientem, doradzić o jakie odszkodowanie klient może się ubiegać i pomóc zgromadzić niezbędną dokumentację.

Dysponujemy zespołem doświadczonych prawników

– W DRB zatrudniamy doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w tematyce odszkodowań i posiadają co najmniej kilkuletnie doświadczenie w ich dochodzeniu.

Oferujemy partnerską umowę współpracy

– umowa zawierana pomiędzy klientem a naszą spółką określa zasady współpracy, zakres działań oraz obowiązki DRB. Umowa jest zgodna z zapisami prawa i nie posiada klauzul uznanych powszechnie w prawie za niedozwolone.

Pobieramy wynagrodzenie dopiero po uzyskaniu odszkodowania

– od dnia podpisania umowy z klientem pełne ryzyko uzyskania odszkodowania i związane z tym koszty ponosi nasza Spółka. Jeśli odszkodowanie nie zostanie uzyskane, klient nie płaci wynagrodzenia.

Nie pobieramy honorarium od uzyskania dla klienta zwrotu kosztów leczenia i renty wypłacanej okresowo

– nasza oferta jest konkurencyjna na rynku w zakresie dochodzenia roszczeń, gdyż klient jest w stanie odzyskać 100% poniesionych kosztów leczenia, które stanowią znaczący uszczerbek majątkowy dla jego budżetu. Przekazujemy również w 100% renty wypłacane dla klienta okresowo.

Finansujemy dla najbardziej potrzebujących koszty sądowe

– kiedy istnieje konieczność przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego, klient ze względów prawnych zobligowany jest do wpłacenia na rachunek sądu 5% dochodzonej kwoty oraz pokrycia kosztów wykonania opinii z ramienia biegłych sądowych. Nasza Spółka wychodząc naprzeciw takim problemom, pomaga osobom najbardziej potrzebującym, które uległy poważnym obrażeniom ciała lub rodzinom osób, gdzie ich bliscy ulegli wypadkowi ze skutkiem śmiertelnym. DRB pokrywa ich koszty związane ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Rzetelna, godna zaufania firma z licznymi certyfikatami jakości

– wiele wyróżnień i certyfikatów jakości przyznanych przez niezależnych ekspertów rynku, świadczą o wiarygodności i rzetelności firmy DRB, a tym samym o wysokiej jakości usług i sprawnej obsłudze Klientów na każdej etapie sprawy. Więcej o certyfikatach DRB można przeczytać tutaj >>