Usługi dla firm i korporacji

W związku z dynamicznym rozwojem Centrum Odszkodowań DRB i dywersyfikacją usług, Spółk rozszerzyła zakres swojej działalności na rzecz obsługi szkód firm i korporacji.
Jeżeli w związku z działalnością firmy wydarzyła się szkoda lub szkody zdarzają się dość często i zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie.

Dzięki współpracy z Centrum Odszkodowań DRB, zakres jej usług będzie obejmował:

 • wsparcie merytorycznie,
 • techniczne,
 • pełną obsługę Kancelarii Radców Prawnych DRB Bartosz Kozak wchodzącej w skład grupy kapitałowej DRB,
 • pełną obsługę wykupu szkody w pojeździe poprzez Spółkę Premium DRB.

W zakresie usług DRB oferuje:

Szkody z OC działalności firmy, OC produktu

Z działalnością każdej firmy, niezależnie od jej rodzaju, nierozerwalnie związane jest ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Polecamy Państwu kompleksową likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową polegającą na dochodzeniu odszkodowania za szkody:

 • wyrządzone w mieniu osoby trzeciej (szkody budowlane, szkody w maszynach takich jak koparki, wózki widłowe, kombajny, szkody w samochodach i motocyklach),
 • polegające na uszkodzeniu ciała lub śmierci osoby trzeciej,
 • polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązan

Odszkodowania za szkody z OC przewoźnika krajowego, międzynarodowego, spedytora

Polecamy Państwu kompleksową likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową polegającą na:

 • ustaleniu zasadności roszczeń kierowanych wobec Państwa przez właściciela uszkodzonego (zaginionego) ładunku,
 • zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela,
 • ustaleniu właściwej kwoty odszkodowania w oparciu o roszczenia Poszkodowanego, Prawo przewozowe, konwencję CMR i umowę ubezpieczenia OC,
 • monitorowaniu likwidacji szkody prowadzonej przez zakład ubezpieczeń do momentu wypłaty należnego odszkodowania,
 • zabezpieczeniu Państwa praw odnośnie pozostałości ładunku.

Nasze działania, mające na celu uzyskanie jak najwyższego odszkodowania możemy podjąć na każdym etapie likwidacji szkody.

Podejmujemy się również prowadzenia bezpłatnej procedury odwoławczej przed ubezpieczycielem lub organami nadzoru finansowego.

Odszkodowania za szkody cargo

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w sytuacji gdy uszkodzeniu lub zaginięciu uległ ubezpieczony przez Państwa ładunek.

Odszkodowanie za szkodę w mieniu firmy

Jeżeli mienie Państwa firmy uległo uszkodzeniu w wyniku:

 • pożaru, zalania, wiatru bądź innego zdarzenia losowego,
 • działania lub zaniechania osoby trzeciej,
 • działania lub zaniechania Państwa pracownika,

oferujemy poprowadzenie w Państwa imieniu kompleksowej likwidacji szkody przed firmą ubezpieczeniową.

Szczególnym zainteresowaniem firm cieszy się usługa weryfikacji procesu likwidacji szkody – audyt wewnętrzny, dzięki któremu wskazujemy możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń należnych Państwu od osób zobowiązanych do naprawienia szkody.

W świetle powyższego proponujemy sprawdzenie poprawności realizacji zagadnień:

 • wypłaty pełnych świadczeń za szkody na pojazdach,
 • wyliczenia utraty wartości handlowej pojazdów,
 • zwrotu kosztów holowania, parkingu itp.,
 • zwrotu kosztów utraconego mienia,
 • zwrotu kosztów utraconych dochodów i kar umownych za niewykonanie kontraktów,

Realizujemy czynności związane z:

 • obsługą szkód,
 • abonamentową obsługą prawną (wykonywaną przez kancelarię prawną z grupy kapitałowej VOTUM),
 • audytem wewnętrznym,
 • raportowaniem z obsługi bieżącej.

Dodatkowo wspieramy naszych Klientów w zakresie obsługi zdarzeń, dotyczących:

 • kradzieży ładunku,
 • uszkodzenia ładunku podczas przewozu,
 • uszkodzenia ładunku podczas zdarzenia drogowego,
 • uszkodzenia pojazdu (szkoda częściowa),
 • kasacji pojazdu (szkoda całkowita),
 • szkód osobowych związanych z przewozem osób,

Wypełnij Formularz kontaktowy lub zadzwoń, a my odpowiemy na Twoje zapytania.