Uszkodzenie auta podczas wichury

Auto przygniecione złamanym drzewem to zdarzenie niecodzienne i stresujące – dlatego warto się przed nim ubezpieczyć. Jeśli już spotka nas taka sytuacja najłatwiej uzyskać odszkodowanie z polisy autocasco. AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zatem nie każdy z nas je posiada. Jak sobie radzić w takiej sytuacji? – radzi Edyta Szymkowiak, kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB.

środa_porada eksperta DRB_wichura a odszkodowanie_2

Jeśli jednak nasz pojazd jest chroniony polisą AC, możemy bez problemu dochodzić odszkodowania właśnie z tego tytułu.

Należy pamiętać o tym, aby dokładnie przeczytać umowę i wywiązać się ze wszystkich obowiązków, jakie nakłada na nas jej treść. Nie można przekraczać terminów, które określił ubezpieczyciel. Trzeba również zachować formę zgłaszania szkody, którą ustalono w umowie.

Kolejnym istotnym krokiem jest stworzenie dokładnej dokumentacji uszkodzeń. Zdjęcia można wykonać nawet telefonem komórkowym – ważne, aby ukazywały całość zniszczeń, które chcemy zgłosić. Warto postarać się o zeznania świadków, jeśli tylko byli obecni na miejscu zdarzenia – to z pewnością ułatwi dochodzenie swoich praw. Nie można zapomnieć o wezwaniu odpowiednich służb, takich jak Policja, Straż Miejska czy Straż Pożarna.

Kiedy udokumentujemy już całe zdarzenie, naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie samochodu przed dalszymi zniszczeniami. Zgodnie z art. 826 K.C. w przypadku niezastosowania dostępnych ubezpieczającemu środków mających na celu ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, ubezpieczyciel może uwolnić się od odpowiedzialności za powstałą szkodę wskazując na winę umyślną bądź rażące niedbalstwo.

Przed podpisaniem umowy o polisę AC należy zadbać, aby obejmowała ona również szkody wyrządzone przez m.in. silny wiatr.

Co jednak zrobić, kiedy nie posiadamy autocasco?

Jedyną możliwością na uzyskanie odszkodowania jest wykazanie, że drzewo było w bardzo złym stanie (stare lub spróchniałe) lub nie było właściwie utrzymane (np. nie zostały usunięte suche gałęzie, które stanowiły zagrożenia dla otoczenia). Na takiej drodze uzyskiwania zadośćuczynienia, musimy również ustalić, kto był odpowiedzialny za stan drzewa. Także w takiej sytuacji musimy pamiętać o stworzeniu dokumentacji dowodowej oraz zabezpieczeniu pojazdu przed dalszym zniszczeniem.