uzyskana kwota: 125 000,00 PLN –
poszkodowany pieszy

  • Uzyskana kwota: 125 000,00 PLN
  • Ubezpieczyciel: UNIQA S.A
  • Typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny – potrącenie pieszego ze skutkiem śmiertelnym
  • Data zdarzenia: 2009 r.

W 2009 r. miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek komunikacyjny, w wyniku którego śmierć poniósł ojciec i dziadek naszych Klientów.

Rodzina poszkodowanego zwróciła się do Centrum Odszkodowań DRB z prośbą o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej. Po zebraniu i skompletowaniu dokumentacji zostały wniesione roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku.

Pierwotnie ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za zdarzenie w 70% uznając, iż pieszy przyczynił się swoim zachowaniem do powstania szkody. Natychmiastowa reakcja prawników Spółki DRB doprowadziła do przyjęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiedzialności za skutki zdarzenia w 100% i tym samym wypłaty na rzecz każdego z czterech synów po 20.000 zł zadośćuczynienia i po 9.000 zł na rzecz każdego z wnuków (pięciu wnuków).

Centrum Odszkodowań DRB uzyskało łącznie dla rodziny sumę 125 000 PLN.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>