uzyskana kwota: 16 000 PLN –
zderzenia dwóch aut

  • Proponowana kwota: 2 800 PLN
  • Uzyskana kwota: 16 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
  • Data zdarzenia: 2010 r.

Kierowca smochodu osobowego podczas manewru wyprzedzania nie zachował należytej ostrożności uderzając w drugi pojazd, który to następnie uderzył w pojazd kierowany przez naszego Klienta. W wyniku wypadku nasz Klient doznał obrażeń ciała w postaci urazu skrętnego kręgosłupa szyjnego, urazu głowy skutkującego niewielkim deficytem słuchu.

Poszkodowany zwrócił się do Centrum Odszkodowań DRB o pomoc w likwidacji szkody. Po zgłoszeniu szkody DRB otrzymało decyzję od towarzystwa ubezpieczeniowego o przyznaniu kwoty bezspornej w wysokości 800,00 zł, natomiast kwota główna miała zostać wypłacona po przeprowadzeniu komisji lekarskiej z udziałem poszkodowanego oraz specjalistów z zakresu neurologii oraz ortopedii. Po komisji lekarskiej otrzymaliśmy decyzję, na mocy której przyznano dodatkowe 2 000,00 zł po czym zwróciliśmy się o zorganizowanie komisji lekarskiej, którą przeprowadziłby lekarz laryngolog w związku z uszkodzeniem słuchu poszkodowanego. Niestety po badaniu przez laryngologa ubezpieczyciel pomimo tego, iż lekarz orzekł dodatkowy procent uszczerbku na zdrowiu nie dokonał dopłaty do wcześniej wypłaconej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 2 800,00 zł. Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznało, iż wypłacona kwota odzwierciedla rozmiar krzywd doznanych przez poszkodowanego. Po wnikliwej analizie dokumentacji dotyczącej szkody, Centrum Odszkodowań DRB wystosowało odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wskazując na braki w opinii lekarskiej i zaniżenie wysokości zadośćuczynienia.

Dalsze działania oraz negocjacje z ubezpieczycielem doprowadziły do podpisania ugody na łączna kwotę 16.000 zł.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>