uzyskana kwota: 200 000 PLN –
potrącenie pieszego

  • Proponowana kwota: 5 000 zł
  • Uzyskana kwota:

– 200.000,00 zł zadośćuczynienie
– 1 800 zł tytułem skapitalizowanej renty
– 819,79 zł zwrotów kosztów leczenia
– 21 374,70 zł odsetkami

  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – potrącenie pieszego
  • Data wypadku: 2014 r.

Kierowca ciągnika siodłowego potrącił idącą kobietę. Na skutek wypadku poszkodowana doznała licznych obrażeń, m.in. stłuczenia tkanki mózgowej, złamania żeber, odmy opłucnowej oraz złamania obustronnego kości krzyżowej. O pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania poszkodowana poprosiła pracowników Centrum Odszkodowań DRB.

W procesie likwidacji towarzystwo ubezpieczeń początkowo wypłaciło kwotę 5 000 zł na rzecz poszkodowanej. Po wypłacie odszkodowania przedstawiciele poszkodowanej złożyli odwołanie. Dzięki podjętym przez naszych pracowników działaniom, towarzystwo ubezpieczeniowe dopłaciło 35 000 zł zadośćuczynienia oraz 205,19 zł kosztów leczenia. W sprawie istotne jest to, że ubezpieczyciel przyznał poszkodowanej odszkodowanie jedynie za 24 proc. trwałego uszczerbku na zdrowiu. Kancelaria Radców Prawnych DRB wyceniła szkodę powódki na kwotę 50 000 zł dopłaty do przyznanego zadośćuczynienia i wystąpiła na drogę sądową.

Podczas przeprowadzonego postępowania sądowego powołani zostali biegli z zakresu neurologii, chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii. Biegli ocenili, że trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 85 proc. Za zgodą klientki pracownicy Centrum Odszkodowań DRB, ze względu na tak wysoki uszczerbek na zdrowiu rozszerzyli powództwo do kwoty 160 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd I Instancji zasądził na rzecz pokrzywdzonej kwotę 110 000 zł odszkodowania, 1 800 zł tytułem skapitalizowanej renty oraz ok. 600 zł zwrotu kosztów leczenia, a także odsetki w wysokości ponad 19 600 zł. W pozostałym zakresie powództwo oddalił. Jednak nasi pracownicy, jak również klientka nie zgodzili się z wyrokiem. W związku z tym złożyliśmy apelację dotyczącą pozostałej kwoty 50 000 zł zadośćuczynienia. Po ponownym przeanalizowaniu sprawy Sąd II Instancji zmienił zaskarżony wyrok i zasądził na rzecz poszkodowanej dodatkową kwotę 50 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 1 748,00 zł.

Dzięki działaniom pracowników Centrum Odszkodowań DRB, zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej, klientka otrzymała należne świadczenia – w kwocie 200 000 zł zadośćuczynienia, 1 800 zł z tytułu skapitalizowanej renty, a także zwrotów kosztów leczenia 819,79 zł wraz ze stosownymi odsetkami o łącznej kwocie 21 374,70 zł.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>