uzyskana kwota: 250 000 PLN –
poszkodowany pasażer

  • Uzyskana kwota: 250 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – śmierć pasażera
  • Data zdarzenia: 2011 r.

W 2011 r. doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Pasażer pojazdu, który zginął w wyniku wypadku pozostawił małżonkę, synów, brata prowadzącego oddzielne gospodarstwo domowe oraz ojca.

Poszkodowana rodzina zwróciła się do naszej Spółki DRB o pomoc w pozyskaniu odszkodowania. Ubezpieczyciel dzięki wielopoziomowym i niezwykle zaawansowanym działaniom naszej Spółki już w pierwszej decyzji uznaniowej spełnił świadczenie odszkodowawcze w kwocie 250 000 zł. Jako pełnomocnik poszkodowanej rodziny nasza Firma podjęła dalsze działania odwoławcze, które mają na celu doprowadzić do wypłaty świadczenia adekwatnego do doznanej w wyniku wypadku starty najbliższego członka rodziny. W przypadku negatywnej decyzji Ubezpieczyciela będziemy reprezentować interesy naszych Klientów na drodze sądowej.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>