uzyskana kwota: 300 000 PLN – potrącenie na przejściu dla pieszych

  • Proponowana kwota: brak
  • Uzyskana kwota: 300 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – potrącenie na przejściu dla pieszych
  • Data zdarzenia: 2006 r.

Kierujący samochodem osobowym na wyznaczonym przejściu dla pieszych potrącił pieszego powodując u niego trwały uszczerbek na zdrowiu.

Powstałe w czasie wypadku obrażenia to m.in.: uraz wielonarządowy, stłuczenie płuc, wieloodłamowe złamanie talerza prawej kości biodrowej, wieloodłamowe złamanie obu gałęzi kości łonowych obustronnie, zmiany pourazowe mięśnia lędźwiowo-biodrowego i mięśni pośladkowych, niewydolność oddechowa.

Podkreślenia wymaga, że poszkodowany od dnia wypadku znajduję się w stanie wegetatytywnym, a z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, iż cierpi na bardzo głęboki pourazowy zespół otępienny. Stan psychiczny poszkodowanego całkowicie ogranicza jego zdolność rozeznania swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, pracownicy Centrum Odszkodowań DRB, na prośbę matki poszkodowanego pokierowali postępowaniem sądowym doprowadzając do jego ubezwłasnowolnienia, bo sam ze względów zdrowotnych nie mógłby podejmować decyzji, co pozwoliło na rozpoczęcie procesu likwidacji powstałej szkody.

Pierwotnie ubezpieczyciel ustalił należną kwotę zadośćuczynienia na 250.000 zł oraz przyjął odpowiedzialność za zdarzenie w 30% uznając, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, przechodząc przez jezdnię w sposób nieprawidłowy, będąc pod wpływem alkoholu.

Przeprowadzone przez prawników naszej Spółki postępowanie negocjacyjne doprowadziło do zawarcia na rzecz poszkodowanego bardzo korzystnej ugody. Ubezpieczyciel wypłacił jednorazowo kwotę 300.000 zł tytułem zadośćuczynienia, a także przyjął odpowiedzialność za skutki zdarzenia w 100%. Zawarta ugoda dotyczyła tylko zadośćuczynienia i w chwili obecnej trwają negocjacje, które mają na celu doprowadzenie do ustalenia stałego prawa do renty na zwiększone potrzeby, która wypłacana będzie w pełnej wysokości.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>