uzyskana kwota: 345 000 PLN (sprawa w toku) – poszkodowany pasażer

  • Proponowana kwota: 90 000 PLN
  • Uzyskana kwota: ok. 345 000 PLN (sprawa w toku – na etapie Sądu I instancji)
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała pasażera
  • Data zdarzenia: 2002 r.

Nasz Klient uczestniczył w wypadku komunikacyjnym. Sprawca szkody, kierujący pojazdem osobowym, z nieustalonych przyczyn zjechał na prostym odcinku drogi na prawe pobocze, a następnie uderzył w drzewo wskutek czego poszkodowanym został pasażer nasz Klient.

W wyniku przedmiotowego wypadku poszkodowany doznał m.in. następujących obrażeń: uszkodzenie rdzenia kręgowego, złamanie łuku kręgu C5. Ponadto następstwem w/w obrażeń były: niewydolności oddechowa, odleżyny na głowie, obu piętach oraz powierzchni grzbietowej obu stóp. Poszkodowany po wypadku sam zgłosił roszczenia do Ubezpieczyciela. Otrzymał kwotę 90 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Niemniej jednak kwota nie była adekwatna do wyrządzonej szkody.

Centrum Odszkodowań DRB jako pełnomocnik zgłosiło dalsze roszczenia tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania Po otrzymaniu dalszych dokumentów od Poszkodowanego, DRB zgłosiło roszczenia związana z adaptacją mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zawnioskowało o wypłatę świadczeń rentowych tytułem zwiększonych potrzeb oraz tytułem renty wyrównawczej. Towarzystwo ubezpieczeń przyznało na rzecz poszkodowanego kwotę 40 000,00 zł (zwrot kosztów przystosowania mieszkania). Równolegle prowadzone były prace dotyczące przyznania dodatkowej kwoty tytułem zadośćuczynienia.

Po działaniach specjalistów DRB poszkodowanemu została przyznana miesięczna renta tytułem zwiększonych potrzeb w kwocie 3 580 zł, kwota ok. 81 000 zł kapitalizacji  renty za wcześniejszy okres. Kwota 200 000 zł tytułem dopłaty do zadośćuczynienia. Ponadto w toku postępowania Kancelarii Radców Prawnych DRB, ubezpieczyciel wypłacił także rentę wyrównawczą w wysokości 22  703,67 zł.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>