uzyskana kwota: 500 000 PLN –
ciężko poszkodowany pasażer

  • Uzyskana kwota przez DRB: 500 000 zł zadośćuczynienia i świadczenia dodatkowe
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – niedowład
  • Data wypadku: 2016 r.

Nasza Klientka uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym. Sprawca szkody, kierujący pojazdem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu wskutek czego doszło do zderzenia z innym pojazdem. Nasza Klientka w chwili zdarzenia była pasażerką pojazdu sprawcy.

W wyniku tego zdarzenia doznała licznych rozległych obrażeń ciała w postaci m.in.: urazu śródczaszkowego, złamania żeber, kości krzyżowej i kości łonowej, rozerwania płata dolnego prawego płuca. Następstwem wypadku jest również niedowład oraz napięcie mięśniowe wiotkie.

Siostra Poszkodowanej działając jako opiekun zwróciła się do Centrum Odszkodowań DRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z prośbą o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała. Po zebraniu i skompletowaniu dokumentacji przez DRB zostały wniesione roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel wydał decyzję o przyznaniu zaliczki w wysokości 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Pełnomocnik po otrzymaniu decyzji i po ponownym przeanalizowaniu akt szkody wezwał Ubezpieczyciela do zakończenia procesu likwidacji szkody  i zajęcie ostatecznego stanowiska z uwagi na fakt, iż nie było przesłanek do tego aby Towarzystwo przedłużało likwidację przedmiotowej szkody. Działania pracowników Centrum Odszkodowań DRB doprowadziły do wydania kolejnej decyzji i pozyskania dopłaty dla Poszkodowanej do zadośćuczynienia w wysokości 400.000,00 zł

Uzyskana kwota przez DRB:

  • zadośćuczynienie: 500.000,00 zł
  • koszty leczenia: ok. 2 000 zł zł
  • koszty dojazdu: ponad 2 000 zł
  • odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb: 20.000,00  zł