uzyskana kwota: 500.000 PLN –
obrażenia ciała pasażera

  • Proponowana kwota: w decyzji uznaniowej wypłacono: ok. 262 000 zł, uzyskana dopłata w drodze ugody: ok. 230 000 zł
  • Uzyskana kwota: 500.000,00 zł (zawarta ugoda) i renta na zwiększone potrzeby 528 zł m-c
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała pasażera
  • Data wypadku: 2002 r.

Do Spółki Centrum Odszkodowań DRB zgłosił się poszkodowany, który doznał poważnych obrażeń w następstwie wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył.

Sprawca, kierujący pojazdem osobowym zasnął i uderzył w tył innego samochodu – wówczas poszkodowany zajmował miejsce pasażera tego samochodu. Poszkodowany doznał obrażeń skutkujących amputacją lewego podudzia, doszło do złamania miednicy, zwichnięcia tylnego stawu biodrowego prawego ze złamaniem panewki i głowy kości udowej, wieloodłamowego złamania otwartego podudzia prawego powikłane stawem rzekomym.

Pierwotnie, z uwagi na fakt, iż Centrum Odszkodowań DRB nie było w posiadaniu informacji gdzie pojazd był ubezpieczony, szkodę zgłoszono do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem ubezpieczyciela. W wyniku podjętych przez specjalistów DRB działań, odpowiedzialność za szkodę została przyjęta przez ubezpieczyciela. Jednakże ubezpieczyciel zastosował 20% przyczynienia poszkodowanego do szkody za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło kwotę ok. 262 000 zł, na którą składało się zadośćuczynienie, koszty leczenia i koszty opieki. W wyniku podjętych działań odwoławczych na drodze polubownej DRB doprowadziło do całkowitego zniesienia przyczynienia (w/w pojazd nie był wyposażony w pasy bezpieczeństwa).

Ostatecznie specjaliści Centrum Odszkodowań DRB wynegocjowali na drodze ugody kwotę łączną zadośćuczynienia w wysokości 500.000,00 zł. Ponadto w ramach kolejnej decyzji dla Klienta specjaliści DRB uzyskali comiesięczną rentę w wysokości 528 zł.

– W efekcie podjętych przez naszych specjalistów działań, wynegocjowaliśmy dla naszego Klienta bardzo wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę – mówi Edyta Szymkowiak, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB. – W momencie, gdy do Poszkodowanego dotarł nasz Przedstawiciel nasz Klient przez wiele lat żył w nieświadomości, że z tytułu przebytego wypadku może się starać o jakiekolwiek świadczenie. Uzyskana dla Klienta kwota odszkodowania zadośćuczyniła doznanej przez niego krzywdzie i będzie niewątpliwym zabezpieczeniem jego przyszłości. Nie można również zapomnieć o wyłączonych z ugody świadczeniach rentowych, które pozwolą na pokrycie bieżących kosztów i strat, związanych ze stanem zdrowia Poszkodowanego i brakiem perspektyw na podjęcie pracy – podsumowuje Kierownik DRB.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>