uzyskana kwota: 55 380 PLN –
upadek w autobusie

  • Proponowana kwota: 30 000 PLN
  • Uzyskana kwota: 55 380 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie
  • Data zdarzenia: 2007 r.

Do zdarzenia doszło podczas jazdy autobusem komunikacji miejskiej. Nasza Klienta na skutek gwałtownego hamowania kierowcy autobusu, przewróciła się na podłogę doznając następujących obrażeń ciała:

  • złamanie przez i nadkłykciowe kości udowej lewej,
  • złamanie nasady dalszej kości promieniowej lewej,
  • potłuczenie ciała.

Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia wypłacił łącznie 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia, uznając tą kwotę za adekwatną do rozmiaru powstałej krzywdy. Prawnicy Centrum Odszkodowań DRB ocenili, że wypłacone świadczenie zostało zaniżone i na skutek podjętych działań, w tym wykonaniu niezależnej opinii medycznej, doprowadzili do zawarcia ugody w sprawie na łączą kwotę zadośćuczynienia 52.000 zł. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany został do pokrycia kosztów opieki osoby trzeciej nad poszkodowaną w kwocie 1.200 zł oraz zwrotu kosztów leczenia w wysokości 2.180 zł.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>