uzyskana kwota: 6 000 PLN –
wypadek na stoku narciarskim

  • Proponowana kwota: odmowa wypłaty
  • Uzyskana kwota: 6 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek na stoku narciarskim
  • Data zdarzenia: 2014 r.

Nasza Klientka podczas zjazdu na nartach we Francji została uderzona przez innego uczestnika wyjazdu narciarskiego, który zjeżdżał na desce snowboardowej. Efektem wypadku był uraz głowy, który nie pozostawił trwałych następstw oraz złamanie kości łódeczkowatej nadgarstka lewej ręki, bez przemieszczenia, leczone zachowawczo.

Sprawa została zgłoszona do ubezpieczyciela, w którym sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego – Polisę Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych.

Początkowo towarzystwo ubezpieczeń wydał decyzję odmowną przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty zadośćuczynienia. Dzięki pracy specjalistów Centrum Odszkodowań DRB i odwołaniu się od decyzji Ubezpieczyciel podjął negocjacje ugodowe, które zakończyły się zawarciem ugody na łączną kwotę 6.000 zł dla naszej Klientki.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>