uzyskana kwota: 75 000 PLN –
wypadek dwóch uczestników

  • Uzyskana kwota: 75 000 PLN
  • Proponowana kwota: odmowa
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – zgon dwóch uczestników zdarzenia
  • Data zdarzenia: 1997 r.

Podczas wypadku komunikacyjnego, na miejscu śmierć poniósł mąż oraz ojciec naszych Klientek. Centrum Odszkodowań DRB wystąpiło do Ubezpieczyciela z roszczeniami o przyznanie zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej – dla uprawionej żony oraz córki zmarłego.

Po zarejestrowaniu szkody, towarzystwo ubezpieczeń zorganizowało dla roszczących wywiady środowiskowe, po których zostały wydane stanowiska odmowne w kwestii przyznania jakiejkolwiek kwoty odszkodowania. Po przeanalizowaniu decyzji, Centrum Odszkodowań DRB podjęło środki odwoławcze oraz negocjacje ugodowe, które zakończyły się pomyślnie. Po rozmowach toczących się z Ubezpieczycielem, DRB wynegocjowało na mocy podpisania ugody następujące kwoty:

  • dla żony: 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci najbliższej osoby, gdzie bezpośrednio po wypadku małżonka zmarłego otrzymała stosowne odszkodowanie w wysokości 25 000 zł;
  • dla córki: 25 000 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci najbliższej osoby.

Łączna kwota wywalczona przez specjalistów DRB to: 75 000 zł.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>