uzyskana kwota: 80 000 PLN –
poszkodowany kierowca

  • Uzyskana kwota: 80 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – poszkodowany kierowca
  • Data zdarzenia: 2005 r.

Na terenie Szwecji doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginął młody mężczyzna. Poszkodowany mieszkał razem z rodzicami, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Syn w dużym stopniu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Pojazd sprawcy zdarzenia był ubezpieczony w Polsce.

Centrum Odszkodowań DRB dokonało zgłoszenia szkody w imieniu rodziców poszkodowanego. Ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności ze względu na to, iż nie udało się jednoznacznie ustalić, który z uczestników zdarzenia kierował pojazdem w momencie wypadku. Istniało więc podejrzenie, iż to syn naszych Klientów mógł być kierowcą i tym samym sprawcą zdarzenia.

Po wnikliwej analizie akt i w toku negocjacji z ubezpieczycielem, specjaliście DRB doprowadzili do przyjęcia odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeń i ugodowego zakończenia postępowania poprzez wypłatę na rzecz każdego z rodziców kwoty 40 000 zł tytułem stosownego odszkodowania. Łączna kwota uzyskanego przez DRB odszkodowania to 80 000 zł.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>