uzyskana kwota: 90 000 PLN –
poszkodowany pasażer pojazdu

  • Uzyskana kwota: 90 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – śmierć pasażera pojazdu
  • Data zdarzenia: 2009 r.

W związku z nie zachowaniem należytej ostrożności i nie dostosowania prędkości do warunków jazdy doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego zginął pasażer podróżujący w samochodzie sprawcy zdarzenia. Małżonka poszkodowanego oczekiwała pomocy w dochodzeniu odszkodowania za śmierć męża. W imieniu Klientki wystąpiliśmy do ubezpieczyciela z roszczeniem o przyznanie na rzecz naszej Klientki kwoty 70 000 zł tytułem stosownego odszkodowania w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci męża oraz 70 000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

Decyzją uznaniową ubezpieczyciel przyznał na rzecz uprawnionej kwotę 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 25 000 zł tytułem odszkodowania. Na tym jednak nasi specjaliści nie poprzestali. W efekcie, w toku negocjacji ustalono następujące warunki ugody: 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 40 000 zł. tytułem odszkodowania. Ponadto ubezpieczyciel zrefundował koszty pogrzebu oraz pomnika.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>