uzyskana kwota: 900.000 PLN –
poszkodowany rowerzysta

  • Proponowana kwota: 100 000 zł (kwota uzyskana przez pierwszego pełnomocnika)
  • Uzyskana kwota: 900 000 zł zadośćuczynienia i renta za zwiększone potrzeby ponad 5 000 zł / mies.
  • Typ zdarzenia: wpadek komunikacyjny – ciężkie obrażenia ciała rowerzysty
  • Data wypadku: 2011 r.

Do Centrum Odszkodowań DRB zgłosili się rodzice nastolatki, która została poszkodowana w wyniku zderzenia dwóch aut.

Nastolatka jechała rowerem podczas gdy doszło do wypadku dwóch aut. W jego efekcie nastolatka doznała urazu czaszkowo-mózgowego, w wyniku którego do dnia dzisiejszego musi być stale rehabilitowana i wymaga całodobowej opieki. Dalsze rokowania nie są optymistyczne, gdyż nie zakładają możliwości poprawy stanu zdrowia dziewczyny.

Pierwsze działania rodziców zmierzające do uzyskania stosownego odszkodowania prowadził inny pełnomocnik, który dla rodziny wywalczył jedynie 100 000 zł. Rodzice dziewczynki jednak nie zgadzali się z decyzją ubezpieczyciela i zgłosili się do Centrum Odszkodowań DRB z prośbą o pomoc w uzyskaniu adekwatnego zadośćuczynienia dla ich córki.

Po wnikliwej analizie akt, pracownicy DRB złożyli odwołanie, w ramach którego poszkodowanej wypłacone zostało kolejne 100 000 zł zadośćuczynienia. Ponadto nasi specjaliście uznali, że przyznane świadczenia nie są wciąż adekwatne do powstałego uszczerbku na zdrowiu, które wynosi 340 proc., więc podjęli kolejne stosowne kroki i skierowali sprawę do sądu. W ramach działań procesowych sąd przyznał na rzecz poszkodowanej dodatkowe 700 000 zł zadośćuczynienia i comiesięczną rentę na zwiększone potrzeby w wysokości ponad 5 000 zł.

Dzięki podjętym działaniom przez Centrum Odszkodowań DRB, łączna suma zadośćuczynienia wypłaconego na rzecz poszkodowanej wraz z zadośćuczynieniem wypłaconym po działaniach poprzedniego pełnomocnika wynosi 900 000 zł. Tym samym to kolejny dowód na to, że profesjonalny pełnomocnik jest niezwykle ważny dla osoby poszkodowanej w procesie uzyskania wysokiego odszkodowania, bowiem warto jeszcze raz przypomnieć, że poprzedni pełnomocnik wywalczył dla poszkodowanej jedynie 100 000 zł, a działania ekspertów Centrum Odszkodowań DRB i Kancelarii Radców Prawnych DRB wpłynęły na jego kilkukrotne powiększenie.