uzyskana kwota: ok. 100 000 PLN – poszkodowany kierowca

  • Uzyskana kwota: ok. 100 000 PLN
  • Proponowana kwota: 6 874 PLN
  • Typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny – śmierć kierowcy
  • Data zdarzenia: 2006 r.

Pośrednio poszkodowani: wdowa oraz dwójka dzieci.

W maju 2006 roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego, w wyniku którego zginął kierowca. Rodzina poszkodowanego zwróciła się do DRB z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Ubezpieczyciel w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego uznał, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny i odmówił zapłaty stosownych odszkodowań. Przyznał natomiast tytułem refundacji kosztów pogrzebu kwotę ok. 7.000 zł

Z tego też powodu szkoda została skierowana przez prawników Centrum Odszkodowań DRB na drogę postępowania sądowego. W ramach prowadzonego postępowania przed sądem udowodniliśmy, iż w związku ze śmiercią żywiciela rodziny doszło do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny.

Dzięki działaniom DRB Sąd przychylił się do naszych argumentów i przyznał:

  • 20.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla wdowy,
  • 60.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla dzieci,
  • ok. 11.000 zł tytułem odsetek za zwłokę w spełnieniu świadczenia,
  • ok. 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>