uzyskana kwota ok. 100 000 PLN –
poszkodowany pasażer

  • Uzyskana kwota: ok. 100 000 PLN
  • Proponowana kwota: 15 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – śmierć pasażera
  • Data zdarzenia: 2010 r.

Kierująca pojazdem osobowym nie udzielając pierwszeństwa przejazdu doprowadziła do zderzenia z prawidłowo poruszającym się autobusem. W wyniku zdarzenia pasażerka pojazdu osobowego poniosła śmierć na miejscu.

Ojciec zmarłej pasażerki, z którą mieszkał we wspólnym gospodarstwie domowym, zwrócił się do Ubezpieczyciela pojazdu sprawcy zdarzenia o wypłatę należnych świadczeń odszkodowawczych. Towarzystwo Ubezpieczeń przyznało ojcu zmarłej świadczenia w wysokości 15 000 zł, pomniejszając jednocześnie tę kwotę o 50% przyczynienia zmarłej do powstania szkody. Po otrzymaniu w/w decyzji nasz Klient zrezygnował z usług dotychczas reprezentującego go pełnomocnika i zwrócił się o pomoc do DRB.

W imieniu Klienta, Kancelaria Radców Prawnych DRB uznając nieadekwatność wypłaconego świadczenia do rozmiaru szkody, skierowała sprawę do Sądu. Sąd Okręgowy przychylił się do wniosku Kancelarii Radców Prawnych DRB i nakazał Ubezpieczycielowi wypłatę na rzecz ojca tragicznie zmarłej kobiety kwotę 70 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 16 000 zł tytułem pogorszenia się sytuacji życiowej, jak również całkowitego zniesienia przyczynienia. Ponadto wypłacone Klientowi odsetki wyniosły 12 500,00 zł.

Łączna wywalczona przez Kancelarię Radców Prawnych DRB kwota tytułem zadośćuczynienia i z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej to 86 000 zł, a także dodatkowo ok. 12 500,00 zł odsetek. Łączna wywalczona przez DRB kwota to blisko 100 000 zł. Pozwany nie zgodził się z wyrokiem Sądu I instancji i wniósł apelacje, która została oddalona.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>