uzyskana kwota: ok. 485 000 PLN (sprawa w toku) – niedowład czterokończynowy

  • Proponowana kwota: odmowa
  • Uzyskana kwota: ok 485 000 PLN (sprawa w toku na drodze sądowej)
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – niedowład czterokończynowy
  • Data zdarzenia: 1996 r.

Nasz Klientka uległa poważnemu wypadkowi, którego następstwem jest niedowład czterokończynowy. Zanim poszkodowana zgłosiła się do Spółki DRB jej sprawa była analizowana przez dwóch pełnomocników, którzy zgodnie orzekli, że niestety pomimo ogromu krzywdy, nie ma podstaw do dochodzenia roszczeń, ze względu na ich przedawnienie. Jednak dzięki wnikliwej analizie pracowników DRB, udowodniono że poszkodowanej prawnie należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie za wyrządzoną krzywdę.

W imieniu naszej Klientki, specjaliści DRB sformułowali roszczenia tytułem zadośćuczynienia oraz renty na zwiększone potrzeby i renty wyrównawczej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaproponował w tej sprawie porozumienie w formie ugody na łączną kwotę 150 000,00 zł, które nie spotkało się z naszą aprobatą. W toku dalszych działań, DRB ostatecznie zaproponowano ugodę na kwotę 490 000,00 zł, która również nie została zaakceptowana przez naszych prawników.

W związku z brakiem porozumienia ugodowego finalnie Fundusz dokonał wypłaty kwoty 385 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz przyznał świadczenie rentowe w wysokości ponad 3 200 zł miesięcznie. Dokonano również jednorazowej wypłaty w kwocie blisko 100 000 zł tytułem wyrównania renty oraz zwrócono poniesione koszty leczenia i opieki.

Łącznie Centrum Odszkodowań DRB wywalczyło dla Klienta ponad 630 000 zł pomniejszone o 30% przyczynienia. Na obecną chwilę wypłacono klientce 485 000 zł.

Obecnie w sprawie toczy się spór sądowy, a DRB walczy o jeszcze wyższe zadośćuczynienie oraz całkowite zniesienie przyczynienia.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>