uzyskana kwota: ok. 53 000 PLN (sprawa na drodze sądowej) – poszkodowany kierowca

  • Proponowana kwota: 1 000 PLN
  • Uzyskana kwota: ok. 53 000 PLN (w toku – na drodze postępowania sądowego)
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
  • Data zdarzenia: 2011 r.

Podczas jazdy samochodem osobowym, kierowca pojazdu nie zachował bezpiecznego odstępu i poruszając się z nadmierną prędkością uderzył w tył pojazdu oczekującego na światłach drogowych, którego kierującą była nasza Klientka. Skutkiem zdarzenia, poszkodowana doznała urazu w stawie barkowo-obojczykowym.  Po zbadaniu przypadku naszej Klientki, Ubezpieczyciel uznał za zasadne wypłacenie odszkodowania w wysokości 1 000 zł oraz oddalił wszystkie roszczenia dotyczące poniesionych przez poszkodowaną kosztów leczenia uznając je za bezzasadne. Kwota ta absolutnie nie rekompensowała skutków wypadku, w związku z czym Kancelaria Radców Prawnych DRB wniosła do Sądu pozew.

Skutkiem działań DRB, nasza Klientka wyrokiem Sądu I Instancji uzyskała 32 000 zł zadośćuczynienia oraz blisko 15 000 zł tytułem poniesionych kosztów leczenia oraz odsetek w kwocie ponad 5 200 zł. Łącznie blisko: 53 000 zł. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, gdyż trwa postępowanie w toku na etapie apelacji – Sąd II Instancji.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>