uzyskana kwota: ok. 705 000 PLN – śmiertelne potrącenie pieszego

  • Uzyskana kwota: ok. 705 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – śmiertelne potrącenie pieszego
  • Data zdarzenia: 2009 r.
  • Proponowana kwota: 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia i 10 000 zł odszkodowania dla każdego członka rodziny (męża i czwórki małoletnich dzieci)

W wyniku nieostrożności kierowcy w trakcie jego jazdy została potrącona nasza Klientka. Poszkodowana była leczona w szpitalu, jednak na skutek doznanych obrażeń zmarła. Małżonek tragicznie zmarłej zgłosił wniosek o wypłatę zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, który wypłacił na rzecz każdego członka rodziny zaledwie po 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia i 10 000 zł tytułem odszkodowania. Poszkodowany nawiązał współpracę z Centrum Odszkodowań DRB, które skierowało sprawę do sądu.

W wyniku działań DRB, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz każdego z powodów dodatkowe kwoty po 60 000 zł, w tym po 32 000 zł odszkodowania i 28 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 50 000 zł odsetek.

Na skutek apelacji pełnomocnika powodów, Sąd Apelacyjny zmienił Wyrok Sądu I instancji i zasądził dla małżonka tragicznie zmarłej kobiety łączną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 107 000 zł oraz 123 000 zł dla każdego z czwórki małoletnich dzieci, a także ponad 50 000 zł odsetek.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>