uzyskana kwota: ok. 96 300 PLN – wypadek komunikacyjny

  • Uzyskana kwota: ok. 96 300 PLN i 300 PLN/mies. renty alimentacyjnej
  • Proponowana kwota: 70 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – śmierć pasażera
  • Data zdarzenia: 2006 r.

W 2006 r. na terenie Niemiec (na autostradzie), poszkodowana w wypadku komunikacyjnym została pasażerka samochodu osobowego. W początkowym etapie likwidacyjnym Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo upływu 30 dni od zgłoszenia szkody, nie odpowiadało na złożone w imieniu poszkodowanej roszczenia. Po wystosowaniu skarg do Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego otrzymaliśmy propozycję zawarcia ugody w sprawie. Ubezpieczyciel zaproponował wypłatę łącznie 40.000 zł dla rodziców poszkodowanej oraz 30.000 zł dla syna poszkodowanej, odmawiając jednocześnie zapłaty renty alimentacyjnej dla małoletniego. W ocenie referatu prawnego Centrum Odszkodowań DRB proponowane kwoty zostały zaniżone. Po przeprowadzeniu negocjacji oraz zebraniu dodatkowego materiału dowodowego uzyskaliśmy dla naszych Klientów następujące świadczenia:

  • po 25.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla rodziców zmarłej,
  • 40.000 zł tytułem stosownego odszkodowania,
  • 300 zł miesięcznie tytułem renty alimentacyjnej dla małoletniego syna poszkodowanej,
  • ok. 6.300 zł tytułem zwrotu kosztów pogrzebu.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>