uzyskana kwota: ponad 105 000 PLN –
zderzenie dwóch pojazdów

  • Proponowana kwota: brak
  • Uzyskana kwota: ponad 105 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
  • Data zdarzenia: 2010 r.

Podczas jazdy samochodem osobowym kierowca doprowadził do zderzenia z innym pojazdem, którego pasażerem był nasz Klient.

W wyniku przedmiotowego wypadku Poszkodowany doznał bardzo rozległych obrażeń ciała, m.in.: nadkłykciowe złamanie kości udowej z przemieszczeniem, złamanie trzonów obu kości goleni oraz złamania żeber.

Przeprowadzone za pośrednictwem specjalistów Centrum Odszkodowań DRB postępowanie likwidacyjne pozwoliło na wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 100.000,00 zł, zwrot kosztów leczenie w kwocie 900 zł oraz zwrot kosztów opieki w kwocie blisko 5 300 zł, a także kosztów dojazdu do placówek medycznych w wysokości 1.500 zł. Mając na uwadze stan zdrowia Poszkodowanego oraz potrzebę dalszego leczenia nasi specjaliści uzyskali zaliczkę na pokrycie dalszych kosztów w kwocie 1.000 zł.

Mając na uwadze, iż w ocenie Referatu Prawnego DRB wypłacona kwota zadośćuczynienia została zaniżona, a ubezpieczyciel nie zaakceptował zakończenia sporu poprzez zawarcie ugody, w porozumieniu z Klientem zdecydowaliśmy się wystąpić na drogę sądową.

W chwili obecnej trwa również postępowanie mające na celu uzyskanie dla Poszkodowanego renty na zwiększone potrzeby w kwocie 1.500,00 zł miesięcznie.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>