uzyskana kwota: 60 000 PLN (sprawa na drodze sądowej) – potrącenie pieszego

  • Uzyskana kwota: 60 000 PLN (sprawa w toku – na drodze sądowej)
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – potrącenie pieszego ze skutkiem śmiertelnym
  • Data zdarzenia: 2010 r.

W 2010 r. doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Matka poszkodowanej, zgłosiła się do Centrum Odszkodowań DRB i w jej imieniu wystąpiliśmy między innymi z roszczeniem o przyznanie zadośćuczynienia w wysokości 200 000 zł. Ubezpieczyciel decyzją uznaniową przyznał zadośćuczynienie w wysokości 60 000 zł. Ponieważ negocjacje ugodowe nie doprowadziły do porozumienia sprawa został skierowana na drogę sądową. Obecnie wnioskujemy dla Klientki o wyższe świadczenia. Sprawa jest na etapie sądowym i zajmują się nią radcy prawni Kancelarii Radców Prawnych DRB.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>