Wsparcie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

Bardzo ważnym działaniem dla DRB było sfinansowanie zakupu nowoczesnych hełmów ochronnych dla pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Celem inicjatywy sponsoringowej była chęć wsparcia strażaków w trakcie ich akcji ratunkowych na drogach oraz podniesienia ich poziomu bezpieczeństwa podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym.

Zaangażowanie się w tę inicjatywę było dla DRB naturalnych odruchem, gdyż Straż Pożarna, tak jak DRB za swój główny cel wyznaczyło niesie pomocy osobom poszkodowanym. DRB wyszło z założenia, że warto już wcześniej pomyśleć o bezpieczeństwie i podniesieniem jakości niesienia pomocy – stąd też działania prewencyjne poprzez zakup dodatkowego sprzętu dla ratowników Państwowej Straży Pożarnej.